Päiväkodit

Kirkkonummella toimii suomen- ja ruotsinkielisiä kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja kaikilla palvelualueilla.

Päiväkodeissa varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeen mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja erityistarpeiden mukaan. Päiväkodissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa pedagogisen koulutuksen saanut henkilöstö.

Päiväkotien aukioloaika on yleensä klo 6.30 – 17.30. Aukioloajat voivat vaihdella päiväkotikohtaisesti, tarkempaa tietoa saa päiväkodinjohtajalta. Ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan toimivaa päivähoitoa järjestetään niiden perheiden lapsille, jotka sitä vanhempien työn tai opiskelun takia tarvitsevat.

Varhaiskasvatusaika

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa, perustuen varhaiskasvatuslakiin 1.8.2016. Kirkkonummen kunta ei rajaa lapsen oikeutta käyttää kokopäiväistä varhaiskasvatusta 1.1.2018 alkaen.

Palveluohjaus

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen palveluohjaajat auttavat ja ohjaavat asiakkaat tarvitsemiensa palveluiden piiriin, valmistelevat päätökset ja hoitavat asiakkaan asiat päivähoitohakemuksen vastaanottamisesta palvelun aloittamiseen saakka. Ota siis yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen suunnitellessasi lapsesi varhaiskasvatuksen aloittamista tai halutessasi keskustella lapsesi nykyisestä varhaiskasvatuksesta.

Puhelinpäivystys on avoinna ma – pe klo 8.30 – 11.00 numerossa 050 5774 755. Voit jättää myös viestin puhelinvastaajaan, niin otamme sinuun yhteyttä. Voit myös lähettää varhaiskasvatuksen palveluohjaajille viestin sähköpostiin varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa päivähoitopäällikkö ja päiväkodin johtajat ohjaavat perheitä varhaiskasvatuspalveluihin. Kotihoidontuen ja yksityisenhoidontuen asioissa teitä auttaa päivähoitopäällikkö numerossa 040 0807 631. Voit myös lähettää viestin sähköpostiin småbarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi

Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Lasten päivähoito
varhaiskasvatus / ruotsinkielinen varhaiskasvatus, varhaiskasvatus / suomenkielinen varhaiskasvatus
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluohjaus
050 5774 755
varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

arkisin 8.30 – 11.00 

Servicehandledning inom svenskspråkig småbarnspedagogik
040 0807 631
smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi