Hoitoajan ilmoittaminen - Päikky

Päikky on lasten hoitoaikojen suunnitteluun ja seurantaan tarkoitettu sähköinen järjestelmä. Päikyn avulla vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta voivat myös lähettää toisilleen viestejä.

Huoltajat saavat käyttöönsä NFC-tunnisteen, eli "lätkän" tai "tägin", jonka avulla huoltajat itse kirjaavat lapsen päiväkotiin tulo- ja lähtöajan Päikky-järjestelmään. Kirjaaminen tapahtuu joko päiväkodin sisätiloissa sijaitsevien info-taulujen luona tai vaihtoehtoisesti päiväkotiryhmän puhelimella.

Huoltajat varaavat lapsen hoidon sekä ilmoittavat loma- ja vapaapäivistä Päikky-ohjelman kautta. Huoltajien tulee ilmoittaa päivittäinen hoitoaika aina kaksi viikkoa etukäteen.