Paikallishistorian havinaa Gillobackan kotiseututalossa

27.09.2019 13:30

Kategoria: Museo Kulttuuri

Paikallishistorian säilymisestä oltiin huolissaan torstaina kulttuuristrategian laatimiseen liittyvässä keskustelutilaisuudessa eli riihessä Gillobackan kotiseututalossa.

Iltatilaisuuteen oli kokoontunut reilut kolmekymmentä paikallishistorian ystävää, joten tupa oli täynnä. Puheenvuoroissa muistutettiin siitä, että sukupolvet vaihtuvat nopeaan tahtiin, joten perinnetiedon jatkuva siirtäminen on tärkeää.

Gillobackan kotiseututalo on Kirkkonummen Kotiseutuyhdistyksen kunnostama ja yhdistys on tehnyt myös paljon muuta työtä paikallishistorian säilyttämisen puolesta. Gesterbyn museoalueella on navetan ylisillä yhdistyksen näyttely ja keskellä mäkeä seisoo yli sata vuotta vanha tuulimylly.

Gesterbyn museoalueen lähelle valmistuu lähivuosina lisää koulutilaa, joten koululuokat pääsevät näin helposti hyödyntämään Gesterbyn museoalueen antia. Riihessä pohdittiin, kuinka koululuokille voitaisiin valmistaa valmiita vierailupaketteja paikallishistoriallisiin kohteisiin.

Kirkkonummen museoita haluttiin riihessä kehittää yhä enemmän yhteisölliseksi toiminnaksi. Museoihin toivottiin monia erityyppisiä tapahtumia, joista esimerkkinä on Ragvaldsin museossa äskettäin järjestetty Pelit keskiajalla, keskiaika peleissä -tapahtuma.

Kulttuuristrategian riiheen saapui tuvan täydeltä keskustelijoita.

Paikallishistoriaa käsiteltiin myös kyläyhteisöjen kannalta ja siinä tuotiin esiin Kirkkonummen Kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä Alisgårdenin kotiseutumuseo Lapinkylässä. Uusin rakennus alueella on Tinan tupa, jonka remontti valmistuu ensi vuonna ja siitä saadaan Lapinkylään ympärivuotiseen käyttöön sopiva tapahtumatalo.

Kotiseutuyhdistyksen ylläpitämän paikallisarkisto Arkivalian tärkeyttä korostettiin paikallishistorian riihessä. Arkivalia toimii kunnan entisen arkiston tiloissa, joten arkistokelpoista tilaa on paljon. Lisää aineistoa siis mahtuisi vielä runsaasti Arkivalian ylläpidettäväksi. Esimerkiksi yhdistysten arkistot ovat tervetulleita Arkivaliaan.

Gillobackan kotiseututalo on Kirkkonummen Kotiseutuyhdistyksen kunnostama.

Gillobackan kotiseututalo on kalustettu vanhalla esineistöllä.

HENKILÖKUVA: Kirkkonummen Kotiseutuyhdistyksen perusti Johan Evert Rosberg vuonna 1910.

 Arkivalia: https://kyhf.hembygd.fi/arkivalia_fi/alku

Kirkkonummen Kotiseutuyhdistys: https://kyhf.hembygd.fi/svenska/start

Kotiseutuyhdistys