Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. 

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmien ja toiminta-alueella käynnissä olevien ehkäisevää päihdetyötä tukevien toimintojen kartoittaminen tukee verkostoitumista ja yhteistyönsuunnittelua.

Työn keskeisenä tavoitteena on päihdeolojen seuranta ja niitä koskeva tiedottaminen sekä päihdehaittojen vähentämiseen liittyvän tiedon jakaminen koko väestölle. Olemme mukana mm. koulujen ja terveydenhuollon yhteisen Liikuntateemavuoden järjestelyissä, vanhempainilloissa, seniorikahvilatoiminnassa, Ohjaamon nuorten aikuisten kanssa tehtävässä yhteistyössä ja suoraan jalkautumassa kuntalaisten pariin mm. kunnan hyvinvointipäivässä ja Kirkkonummipäivillä.

Kauttamme on saatavissa erilaisia riippuvuuksiin ja niiden hallintaan liittyviä materiaaleja esim. oppilaitosten tai palveluasumisen käyttöön. Järjestämme riippuvuuksiin liittyviä seminaareja ammattilaisille, osallistumme koulujen päihdekasvatussuunnitelmien päivitykseen sekä suoraan opiskelijoiden parissa tehtävään päihdekasvatukseen.

Kirkkonummen kunnassa ehkäisevää päihdetyötä koordinoi päihdehuollon asiantuntija. Yhteydenotot ehkäisevän päihdetyön koordinaattoriin tapahtuvat päihdepalveluiden päivystyksen kautta.

Tule rohkeasti juttelemaan!

Päihdepalvelut

Käyntiosoite / MTP-klinikka:
Jokiniityntie 2, 2. krs.
02400 Kirkkonummi

MTP-klinikka:

puh. 050 4140 979


ma-ke klo 12-15

to-pe klo 8-11

la-su ja pyhäpäivät klo 12-15

Ota yhteyttä -nappi

Lisää aiheesta:

EHYT

Päihdelinkki

Peluuri