Päihdepalvelut

Päihdepalvelut ovat tarkoitettu henkilölle, joilla on huoli tai ongelma omasta tai läheisen päihteiden käytöstä, peli- tai lääkeriippuvuudesta.

Päihdepalveluihin kuuluvat avopalvelut ja päivystys, ehkäisevä ja jalkautuva päihdetyö sekä avokuntoutus Luotsi. Luotsi on kuntouttavalla otteella päihdepalveluiden näkökulmasta elämän solmukohtiin ratkaisumalleja tarjoava avopalveluyksikkö. Luotsin toiminta painottuu ryhmämuotoiseen avokuntoutukseen. Asiakkaat ohjautuvat Luotsin toimintaan hoidontarpeen arvioinnin kautta.

Päihdeongelmaisen kuntalaisen selviytymistä tuetaan yhdessä asiakkaan kanssa tehdyn hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen. Asiakkaaksi hakeudutaan päivystyksen kautta.

Kansalaiset
Päihde- ja mielenterveyspalvelut
sosiaaliset ongelmat / päihdeongelmat

Käyntiosoite

Virkatie 1, B-ovi, 1 krs.

02400 Kirkkonummi

Päivystysvastaanotto

puh. 050 4140 979

Ma, ke ja pe klo 9 - 15

ti ja to klo 14 - 17:30

la ja su klo 12 - 15