Päihdepalvelut

Päihdepalvelut ovat tarkoitettu henkilölle, joilla on huoli tai ongelma omasta tai läheisen päihteiden käytöstä, peli- tai lääkeriippuvuudesta.

Päihdepalveluihin kuuluvat avopalvelut ja päivystys, ehkäisevä ja jalkautuva päihdetyö sekä päivätoimintakeskus Luotsi. Luotsi on kuntouttavalla otteella päihdepalveluiden näkökulmasta elämän solmukohtiin ratkaisumalleja tarjoava avopalveluyksikkö. Asiakkaat ohjautuvat Luotsin toimintaan hoidontarpeen arvioinnin kautta

Päihdeongelmaisen kuntalaisen selviytymistä tuetaan yhdessä asiakkaan kanssa tehdyn hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen. Asiakkaaksi hakeudutaan päivystyksen kautta.

Ryhmätoimintoja 2018 vuoden alusta tiistaisin ja torstaisin, klo 16.30 – 18.00.

Kansalaiset
Päihde- ja mielenterveyspalvelut
sosiaaliset ongelmat / päihdeongelmat

Käyntiosoite

Virkatie 1, B-ovi, 1 krs.

02400 Kirkkonummi

Päivystysvastaanotto

puh. 050 4140 979

Ma, ke ja pe klo 09:00-15:00

ti ja to klo 14:00-17:30

la ja su klo 09:00-12:00 ja 13:00-15:00