Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta: Upinniemeen rakennettavan siirtovesiviemärin edellyttämät louhintatyöt

30.08.2021 09:00

Kategoria: Kuulutukset

2021-118-IPM

Ympäristötarkastaja on tehnyt 30.8.2021 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. O-P Erkkilä Oy:lle annettu päätös koskee Upinniemeen rakennettavan siirtovesiviemärin edellyttämiä louhintatöitä ajanjaksolla 16.6.-30.9.2021. Louhintatyöt suoritetaan arkipäivinä maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00. 

Kuulutus ja päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 30.8.-6.10.2021 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 6.10.2021. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 30.8.2021

Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja

Liitteet:

Liite 1: Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus louhinnasta, O-P Erkkilä Oy
Liite 2: Muutoksenhakuohje