Osoiteasiat

Tontti- ja paikkatietopalvelut ylläpitää kunnan osoiterekisteriä ja osoitekarttaa sekä antaa osoitenumeroinnin.

Asemakaava-alueilla katujen nimet vahvistuvat kaavassa. Uusille rakennuspaikoille osoite annetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.

Haja-asutusalueella tielle tulee antaa Suomen Kuntaliiton ohjeen mukaan oma osoitenimi, jos sen varrella on enemmän kuin kaksi osoitekohdetta. Lisäksi jos yksittäinen osoitekohde sijaitsee kaukana nimetystä tiestä, voidaan sen liittymälle antaa oma osoitenimi. 

Haja-asutusalueen osoitenumerointi perustuu etäisyyteen tien alkupisteestä kiinteistölle johtavaan liittymään. Tien vasemmalla puolella sijaitsevat parilliset ja oikealla puolella parittomat osoitenumerot.

Kansalaiset
Asuminen
257
kartat / osoitekartat

Yhteystiedot:

Tuula Ensiö
040 126 9268
tuula.ensio@kirkkonummi.fi