Osallistu ja vaikuta, miltä tulevaisuuden Kirkkonummi näyttää!

05.09.2019 08:45

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen maankäyttöön on laadittu neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaariota. Ne on laadittu seuraavista kokonaisuuksista:

Pirstaloituneen työn metropolialue
Tunnin teknologia-Suomi
Muuttovoiton tahdittama maa
Kestävien kuntien elävä kudelma

Osallistu kyselyyn Kirkkonummen maankäytön kehityskuvasta. Skenaariot on esitelty tarkemmin kyselyn yhteydessä. Tulevaisuuden vaihtoehtoja pyydetään kommentoimaan kyselyssä asumisen, elinkeinojen, virkistyksen ja liikkumisen näkökulmista. Kysely on avoinna perjantaihin 13.9. asti, ja se on osa Kirkkonummen maankäytön kehityskuvatyötä.

Kirkkonummi