Osallistu ja vaikuta Kirkkonummen keskustan Kirkkotorin kehittämiseen

09.02.2021 11:30

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kysely Kirkkotorin ja sen lähiympäristön kehittämisestä

Kyselyllä kartoitetaan tarpeita, toiveita ja ideoita, miten Kirkkotoria ja sen lähialueita voisi kehittää. Kyselyyn vastaamalla pääset kertomaan näkemyksiäsi elävästä ja houkuttelevasta Kirkkonummen ydinkeskustasta ja torielämästä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on suunnitella Kirkkotorin lähiympäristö kauniiksi, viihtyisäksi ja toimivaksi kaupunkitilaksi, joka mahdollistaa liikekeskustan kehittämisen huomioiden alueen historialliset ja maisemalliset arvot. Vastauksia hyödynnetään Tallinmäen asemakaava-alueen kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa ja keskustan laajemmassa kehittämisessä.

Kysely on avoinna 28.2.2021 saakka. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaaminen vie n. 15 minuuttia. 

Siirry kyselyyn >>

Kyselyn toteuttaa Ramboll Finland Oy Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta. 

Lisätietoja projektista:
Simon Store, asemakaavapäällikkö, Kirkkonummen kunta, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Eero Salminen, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Kuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen

Näkymä kirkolta Kirkkotorille