Oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Siihen kuuluu:

  • ennaltaehkäisevä yhteisöllinen oppilashuoltotyö
  • yksilökohtainen oppilashuolto.

Tähän kuuluu neuvolan terveydenhoitopalvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän palvelut

Oppilashuoltotyö perustuu luottamukseen. Sen tavoitteena on luoda hyvinvoiva ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö jokaiselle lapselle. Keskeisintä on turvata lapsen eheä oppimispolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Huoltajalla on mahdollisuus käyttää esiopetuksen kuraattorin, psykologin sekä neuvolan terveydenhoitajan palveluita lapsen asioissa.

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö (YHR)

Kaikkien esiopetusyksikön jäsenten, mukaan lukien huoltajat ja lapset, tulee vaikuttaa yksikön oppilashuoltotyöhön eli yksikön hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja turvallisuuteen. Asioita käsitellään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, jonka toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja.

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö (YKR)

Yksittäisen lapsen asioita käsittelemään kootaan tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä aina yhteistyössä ja huoltajien suostumuksella.

Oppilashuollon palvelut

Esiopetuksen kuraattori ohjaa, tukee ja auttaa esiopetusikäistä lasta ja hänen perhettään sekä esiopetuksen henkilöstöä. Huoli voi liittyä esiopetusikäisen lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tai sisarusten välisiin suhteisiin, kiusaamiseen, kaverisuhteisiin, vanhemmuuden haasteisiin, perherakenteen muutoksiin tai jatkuviin riitatilanteisiin.

Varhaiskasvatuksen psykologi ohjaa, tukee ja auttaa esiopetusikäistä lasta ja hänen perhettään sekä esiopetuksen henkilöstöä mm. erilaisissa oppimiseen, tunne-elämään, käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa.

Neuvolan terveydenhoitopalvelut järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmille suunnattuina neuvolapalveluina.