Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä lukiolaisille.


Opiskeluhuollon palveluja tarjotaan lukioissa ja ammattikouluissa, kun opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna sinulla on mahdollisuus terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen ja lääkärintarkastukseen ensimmäisenä tai toisena vuotena. Kutsuntaikäisenä terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä ennakkoterveystarkastus tehdään opiskeluterveydenhuollossa.

Terveystarkastuksessa kiinnitetään erityisesti huomioita päihteisiin, seksuaaliterveyteen, psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä opintojen sujumiseen. Opiskeluterveydenhuollon tavoite on lisätä elämänhallinnan taitoja ja tukea terveellisiä elämäntapoja arjessa.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairaanhoitopalveluiden järjestäminen. Terveydenhoitajat tapaavat mahdollisuuksien mukaan sairausvastaanoton merkeissä, mutta sinut voidaan ohjata myös terveysasemien vastaanotoille sairauden hoitoa varten. 

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus - Neuvolapalvelut
kunnan toimialat / terveystoimi

Kyrkslätts gymnasium

Gesterbybågen 3,

02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare

Antonina Carlberg

040-1269145

 

Omnian ammattiopisto

Purotie 6, 02400 Kirkkonummi

Terveydenhoitaja

Kääriäinen Sirpa

050-310 7063          

 

Porkkalan lukio

Kirkkotallintie 6,

02400 Kirkkonummi

Terveydenhoitaja

Heikurainen Tiina

050-4141286