Opintoavustukset, von Wahlbergin rahasto

Kunnanhallituksen 17.8.2020 § 256 päätöksen mukaan valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston peruspääoman 2019 tuotoista ei jaeta avustuksia v. 2020 lukuvuodelle 2020-2021.

Linkki kunnanhallituksen päätökseen.

***

Rahaston varoista myönnetään opintoavustusta henkilöille, jotka hankkivat peruskoulutusta maataloutta ja sen sivuelinkeinoja varten.

Opintoavustusta voidaan myöntää myös korkeakouluissa (ei ammattikorkeakoulut) muihin ammatteihin ja elinkeinoihin koulutusta hankkiville, mikäli kunta ei avusta näiden henkilöiden koulutusta muilla varoilla. Rahaston varoista voidaan myöntää avustusta myös esim. maatalousalan ammattitaitoa edistävää opetusta antavien konsulenttien palkkaamiseen tai muun vastaavan asiantuntija-avun saamiseen.

Avustuksen hakuaika on syyskuu niinä vuosina, kun avustusta myönnetään.

Lisätietoja antaa

Siret Soop
puh. 050 414 3596


Tiina Koivisto
puh. 050 413 7439