Opintoavustukset, von Wahlbergin rahasto

Opintoavustuksia syyslukukaudelle 2019–kevätlukukaudelle 2020 voi hakea syyskuun 2019 aikana valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta.

Rahaston varoista myönnetään opintoavustusta henkilöille, jotka hankkivat peruskoulutusta maataloutta ja sen sivuelinkeinoja varten.

Opintoavustusta voidaan myöntää myös korkeakouluissa (ei ammattikorkeakoulut) muihin ammatteihin ja elinkeinoihin koulutusta hankkiville, mikäli kunta ei avusta näiden henkilöiden koulutusta muilla varoilla. Rahaston varoista voidaan myöntää avustusta myös esim. maatalousalan ammattitaitoa edistävää opetusta antavien konsulenttien palkkaamiseen tai muun vastaavan asiantuntija-avun saamiseen.

Opintoavustuksen myöntämisen edellytyksenä rahaston varoista on, että
- hakijalla on hakemusvuoden tammikuun 1. päivänä sekä edelleen koko hakuvuoden ajan kotipaikka Kirkkonummen kunnassa
- hakija toimittaa oppilaitoksen antaman läsnäolotodistuksen koko lukuvuodesta 2019–2020
- hakijan taloudellinen tilanne on sellainen, ettei hänen itsensä katsota voivan rahoittaa opintojaan
- hakija on suorittanut laissa säädetyn oppivelvollisuutensa.

Hakemukset

Hakemuksen tulee olla perillä kunnassa 30.9.2019 mennessä joko sähköisesti tai osoitteessa
Kirkkonummen kunta, Kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi (käyntiosoite Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi)

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta voidaan kuitenkin täydentää 10.10.2019 saakka.

Hakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

 

Lisätietoja antaa

Tuula Savinainen
puh. 050 414 3596


Tiina Koivisto
puh. 050 413 7439