Opintoavustukset, von Wahlbergin rahasto

Opintoavustuksia syyslukukaudelle 2018–kevätlukukaudelle 2019 voi hakea syyskuun 2018 aikana valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta.

Rahaston varoista myönnetään opintoavustusta henkilöille, jotka hankkivat peruskoulutusta maataloutta ja sen sivuelinkeinoja varten.

Opintoavustusta voidaan myöntää myös korkeakouluissa (ei ammattikorkeakoulut) muihin ammatteihin ja elinkeinoihin koulutusta hankkiville, mikäli kunta ei avusta näiden henkilöiden koulutusta muilla varoilla. Rahaston varoista voidaan myöntää avustusta myös esim. maata-lousalan ammattitaitoa edistävää opetusta antavien konsulenttien palkkaamiseen tai muun vastaavan asiantuntija-avun saamiseen.

Opintoavustuksen myöntämisen edellytyksenä rahaston varoista on, että
- hakijalla on hakemusvuoden tammikuun 1. päivänä sekä edelleen koko hakuvuoden ajan kotipaikka Kirkkonummen kunnassa
- hakija toimittaa oppilaitoksen antaman läsnäolotodistuksen koko lukuvuodesta 2018–2019
- hakijan taloudellinen tilanne on sellainen, ettei hänen itsensä katsota voivan rahoittaa opintojaan
- hakija on suorittanut laissa säädetyn oppivelvollisuutensa.

Hakemukset

Hakemuksen tulee olla perillä kunnassa syyskuun loppuun mennessä joko sähköisesti tai osoitteessa
Kirkkonummen kunta, Kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi (käyntiosoite Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi)

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta voidaan kuitenkin täydentää 10.10.2018 saakka.

Hakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

 

Lisätietoja antaa
Tiina Koivisto
puh. 050 413 7439

Monica Smeds
puh. 040 126 9297