Opinto-ohjelma ja ilmoittautuminen

Tutustu kansalaisopiston opinto-ohjelmaan 2017−2018

Ilmoittaudu kursseille

Kansalaisopiston opinto-ohjelma jaetaan lukuvuoden alkaessa ilmaisjakeluna jokaiseen talouteen Kirkkonummella ja Siuntiossa.

Painetun opinto-ohjelman voi noutaa myös Kirkkonummen ja Siuntion kirjastoista, Kirkkonummen kunnan palvelupisteestä sekä kansalaisopiston toimistosta.

Uusista kursseista, yleisöluennoista ja muutoksista opetusohjelmaan ilmoitetaan lukuvuoden aikana ainakin opiston internetsivuilla ja Facebookissa.

Pääset ilmoittautumiseen myös suoraan sähköisestä opinto-ohjelmasta klikkaamalla kurssin nimeä!

Katso kehonhuoltokurssien esittelyvideo.
Katso aamujoogakurssien esittelyvideo.

Avoimen yliopiston tarjonta 2017 - 2018:
kasvatustieteen aineopinnot 35 op 

Kurssitiedoissa käytettävät lyhenteet:
t = oppitunti, oppitunnin pituus on 45 min
max = opiskelijoiden enimmäismäärä

Hellewin rekisteriseloste

Liikunnan syksyn kurssien ilmoittautuminen alkaa maanantaina 21.8. klo 7.30.
Kielten kurssien ilmoittautuminen alkaa tiistaina 22.8. klo 7.30.
Kaikkien muiden kurssien ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 23.8. klo 7.30.

Liikunnan kevään kurssien ilmoittautuminen alkaa maanantaina 4.12. klo 7.30.

Puhelinilmoittautumiset: 21.−23.8. klo 7.30-16 ja 4.12. klo 7.30-16
puh. 040 126 9312


KUN ILMOITTAUDUT

Ota esille sen kurssin tai niiden kurssien numero ja nimi, joille ilmoittaudut (esim. 017601 Japanin alkeet). Ilmoittautuessasi tarvitset nimesi ja osoitteesi lisäksi sosiaaliturvatunnuksen, puhelinnumeron ja mahdollisen sähköpostiosoitteen.

Ilmoittautuminen on peruutusajan umpeutumisen jälkeen sitova (ks. Opiskelupaikan peruuttaminen).

Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssipaikan saaneille opiskelijoille ei lähetetä erillistä ilmoitusta kurssin alkamisesta. Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu tai olet saamassa opiskelupaikan varasijalta. Vain riittävä opiskelijamäärä takaa kurssin käynnistymisen.

Kirjoita saamasi ilmoittautumisnumero muistiin mahdollista myöhempää käyttöä varten. HUOM! Muista päivittää sivu ennen verkkoilmoittautumisen aloittamista painamalla selaimesi Päivitä-näppäintä.

Maksa kurssi SMARTUM saldolla tai ePassilla - lisätietoa ja toimintaohjeet.

OPINTONEUVONTAA

Kansalaisopiston päätoimiset opettajat antavat opintoneuvontaa 15.8.2017 alkaen. Heihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai heille voi jättää soittopyynnön toimiston kautta.

Kielet, ruoka: Pauliina Vuorio
Kädentaidot: Elina Räisänen
Liikunta ja terveys, avoin yliopisto, luonto ja yhteiskunta, tieto- ja viestintäteknologia, terveys ja hyvinvointi: Anni Henricson
Kuvataide: Suvi Niskakangas
Musiikki: Titta Kalaja

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi. (ä = a, ö = o)KURSSIN TAI OPETUSKERRAN PERUUNTUMINEN

Opetuskerran tai koko kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan kurssipaikan saaneille tekstiviestillä tai sähköpostilla. Yhtä opetuskerran peruuntumista opettajan sairauden vuoksi ei korvata opiskelijalle ylimääräisellä opetuskerralla.

Liikunnan opetuksessa kansalaisopisto järjestää korvausliikuntapäivät, jolloin pidetään korvaavia liikuntatunteja mahdollisten peruuntuneiden tuntien korvaamiseksi. Syksyn korvauspäivä järjestetään maanantaina 11.12.2017 ja kevätlukukauden maanantaina 23.4.2018. Liikunnan opettajat tiedottavat korvauspäivästä kursseilla.

 

KURSSIEN TASOKUVAUKSET

Kielet
Helpottaaksemme oikean tasoisen kurssin löytämistä, olemme lisänneet jokaisen kurssin nimen perään taitotasoa ilmaisevan merkinnän (Taitotaso A1, Taitotaso A2 jne.) Taitotasojen määrittelemisessä käytämme eurooppalaista viitekehystä, jossa kielitaitoa kuvataan kuusiportaisen asteikon avulla. Taitotasojen kuvaukset ovat lyhyesti alla. Lue määritelmä ja mieti, mikä kuvaus vastaa sinun kielitaitoasi. Kaikilla kursseilla aktivoidaan kokonaiskielitaitoa mainitulta tasolta lähtien painottaen erityisesti puhevalmiutta.


Taitotaso A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selkeästi ja on valmis auttamaan.

Taitotaso A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Taitotaso B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

Taitotaso B2
Ymmärtää pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelyssä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman, että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Taitotaso C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja esittää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

Taitotaso C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.
 


Tietotekniikka ja media

Taso 1
Et tarvitse aiempaa tietokoneen käyttökokemusta.

Taso 2
Tietokoneen käytön perusteet ovat jo hallussa.

Taso 3
Käytät tietokonetta itsenäisesti ja sujuvasti.


 
Liikunta
Liikunnan kurssit on ryhmitelty kolmeen vaatimustasoon tunnin fyysisen kuormittavuuden ja taitotason mukaan. Vaatimustaso on merkitty kunkin kurssin sisältökuvauksen loppuun. Valitse liikuntakurssi oman tavoitteesi ja kuntosi mukaan.


Tunnin kuormittavuus

1 = kevyt
Kurssi sopii kaikille ikäryhmille. Tunneilla apuna käytettävät välineet ovat helppoja ja turvallisia hallita. Tunneilla ei tehdä hyppyjä.

2 = keskitaso
Kurssi sopii henkilöille, joilla on aiempaa harrastuspohjaa liikunnassa. Tunnit sisältävät keskiraskaita suorituksia, kuten kyykkyjen kaltaisia liikkeitä.

3 = raskas
Aikaisempi liikunnallinen harrastuneisuus on tuntien läpiviemisen kannalta suositeltavaa. Tunneilla tehdään hyppyjä ja vaativia, suuria lihasryhmiä kuormittavia liikkeitä.

Tunnin taitotaso

A = helppo
Tunneilla tehdään yksinkertaisia liikkeitä ja liikesarjoja, joihin ei ole taitovaatimuksia.

B = keskitaso
Perusliikkeiden ja liikesarjojen osaaminen on suositeltavaa. Tunti sisältää jonkin verran taitoa ja kehonhallintaa vaativia liikkeitä.

C = haasteellinen
Tunnit sisältävät vaativia liikkeitä ja liikesarjoja.

Kansalaisopiston toimisto

Käyntiosoite: Kirkkotallintie 1 A, toinen kerros, 02400 Kirkkonummi
[kartta]

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelin: 040 126 9312

Sähköposti:
opistot@kirkkonummi.fi

Toimisto palvelee ma−to klo 14−16 ja pe klo 9−11.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.