Opetustarjonta

Kirkkonummen musiikkiopistossa voi opiskella musiikkia seuraavilla osastoilla:

Varhaisiän musiikinopetus
Varhaisiän musiikinopetusta ovat
− vauva- ja perhemusiikkiryhmät (0−2-vuotiaat),
− musiikkiryhmät (3−9-vuotiaat)  ja päiväkotiryhmät.

Varhaisiän musiikinopetus on tavoitteellista musiikinopetusta ryhmässä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan.

Vauva- ja perhemusiikkiryhmissä käydään aikuisen seurassa. Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on tarjota lapselle sekä musiikillisia elämyksiä että valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.

 

Soitinvalmennus
Soitinvalmennusryhmissä annetaan soittimen alkeisopetusta ryhmäopetuksena. Ne ovat yksi- tai kaksivuotisia kursseja, joiden tarkoituksena on antaa valmiudet pyrkiä musiikkiopiston perustason soitinopetukseen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, musiikkiopisto muodostaa ilmoittautuneista ryhmät.

 

Perustaso
Perustason opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Solistisen pääaineen opetusta annetaan pääsääntöisesti 45−60 minuuttia viikossa.

Perustasolla opiskelija
− perehtyy pääinstrumentin perustekniikkaan ja ohjelmistoon,
− osallistuu yhteismusisointiin (orkesteri, kamarimusiikki, yhtyelaulu, säestys),
− esiintyy säännöllisesti ja
− opiskelee musiikin perusteita eli säveltapailua, musiikin teoriaa ja yleistä musiikkitietoa.

Sivuaine voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan opinnoissaan hyvin menestyneelle oppilaalle, kun pääaineesta on suoritettu vähintään tasosuoritus 2. Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia.

 

Syventävät opinnot
Syventävät opinnot ovat jatkoa perustason opetukselle. Syventävissä opinnoissa voivat opiskella oppilaat, jotka ovat tehneet pääaineensa perustason päättötodistukseen vaadittavat suoritukset.

Oppiaineet ovat soveltuvin osin samat kuin perustasolla. Tavoitteena on, että oppilas kehittää taitojaan ja tietojaan edelleen niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin. Opiskelun päämääränä on syventävien opintojen ja lopputyön tekeminen.

Solistisen pääaineen opetusta annetaan 45-60 minuuttia viikossa. Mahdolliset sivuaineopinnot suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehittymistä. Yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu.

 

Avoin osasto
Avoimella osastolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan opetusta niille, jotka eivät halua tai voi opiskella taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Myös aikuiset opintonsa aloittavat ohjataan avoimelle osastolle. Oppilas maksaa kaikki opetuskustannuksensa itse. Avoimen osaston lukukausimaksuun sisältyy yhteismusisointi ja musiikin perusteiden opetus.Opiskeluoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Solistisen opetuksen lisäksi avoimella osastolla annetaan ryhmäopetusta mm. harmonikassa, pianossa, kitarassa, puhaltimissa, rummuissa, yhtyelaulussa ja musiikkiteknologiassa.

 

Musiikkiopiston toimisto

Käyntiosoite: Kirkkotallintie 1 A, toinen kerros, 02400 Kirkkonummi 
[kartta]

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelin: 040 126 9312

Sähköposti:
opistot@kirkkonummi.fi

Toimisto palvelee ma−to klo 14−16 ja pe 9−11.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.