Opetustarjonta

Kirkkonummen musiikkiopistossa voi opiskella musiikkia seuraavilla osastoilla:

Varhaisiän musiikinopetus
Varhaisiän musiikinopetusta ovat
− vauva- ja perheryhmät (0−2-vuotiaat),
− musiikkileikkikoulu (3−5-vuotiaat),
− musiikkivalmennus (6-vuotiaat),
− musiikkileikkikoulupohjalle perustuva soitinvalmennus (6−9-vuotiaat) ja
− päiväkotiryhmät.

Varhaisiän musiikinopetus on tavoitteellista musiikinopetusta ryhmässä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45−60 minuuttia kerrallaan.

Vauva- ja perheryhmissä käydään aikuisen seurassa. Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on tarjota lapselle sekä musiikillisia elämyksiä että valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.

 

Starttiryhmät
Starttiryhmissä annetaan soittimen alkeisopetusta ryhmäopetuksena. Ne ovat yksi- tai kaksivuotisia kursseja, joiden tarkoituksena on antaa valmiudet pyrkiä musiikkiopiston perustason soitinopetukseen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, musiikkiopisto muodostaa ilmoittautuneista ryhmät.

 

Perustaso
Perustason opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Solistisen pääaineen opetusta annetaan pääsääntöisesti 45−60 minuuttia viikossa.

Perustasolla opiskelija
− perehtyy pääinstrumentin perustekniikkaan ja ohjelmistoon,
− osallistuu yhteismusisointiin (orkesteri, kamarimusiikki, yhtyelaulu, säestys),
− esiintyy säännöllisesti ja
− opiskelee musiikin perusteita eli säveltapailua, musiikin teoriaa ja yleistä musiikkitietoa.

Sivuaine voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan opinnoissaan hyvin menestyneelle oppilaalle, kun pääaineesta on suoritettu vähintään tasosuoritus 2. Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia.

 

Musiikkiopistotaso
Musiikkiopistotason opetus on jatkoa perustason opetukselle. Musiikkiopistotasolla voivat opiskella oppilaat, jotka ovat tehneet solistisen pääaineen tasosuorituksen 3 vähintään arvosanalla ’kiitettävä’ sekä muut perustason päättötodistukseen vaadittavat suoritukset.

Oppiaineet ovat soveltuvin osin samat kuin perustasolla. Tavoitteena on, että oppilas kehittää taitojaan ja tietojaan edelleen niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin. Opiskelun päämääränä on musiikkiopistotason opintojen ja tutkinnon suorittaminen.

Solistisen pääaineen opetusta annetaan 60 minuuttia viikossa. Mahdolliset sivuaineopinnot suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehittymistä. Yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu.

 

Aikuisosasto
Aikuisosastolla tarjotaan opetusta niille Kirkkonummen musiikkiopistossa perustason suorittaneille oppilaille, jotka haluavat jatkaa soittoharrastustaan, mutta eivät joko perustason opintomenestyksen vuoksi voi tai muusta syystä halua jatkaa opintojaan tutkintoon tähtäävällä musiikkiopistotasolla. Aikuisosastolla solistisen pääaineen oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

 

Avoin osasto
Avoimella osastolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan opetusta niille, jotka eivät halua tai voi opiskella taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Myös aikuiset opintonsa aloittavat ohjataan avoimelle osastolle. Oppilas maksaa kaikki opetuskustannuksensa itse. Avoimen osaston lukukausimaksuun sisältyy yhteismusisointi ja musiikin perusteiden opetus. Oppilas voi myös tehdä tasosuorituksia. Opiskeluoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Solistisen opetuksen lisäksi avoimella osastolla annetaan ryhmäopetusta mm. harmonikassa, pianossa, kitarassa, puhaltimissa, rummuissa, yhtyelaulussa ja musiikkiteknologiassa. Yhtyelauluun pyritään laulutestin kautta.

 

Musiikkiopiston toimisto

Käyntiosoite: Kirkkotallintie 1 A, toinen kerros, 02400 Kirkkonummi 
[kartta]

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelin: 040 126 9312

Sähköposti:
opistot@kirkkonummi.fi

Toimisto palvelee ma−to klo 14−16 ja pe 9−11.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.