Opetustarjonta

Kirkkonummen musiikkiopistossa voi opiskella musiikkia seuraavilla osastoilla:

Varhaisiän musiikinopetus
Varhaisiän musiikinopetusta ovat
− vauva- ja perhemusiikkiryhmät (0−2-vuotiaat),
− musiikkiryhmät (3−9-vuotiaat) ja päiväkotiryhmät

Varhaisiän musiikinopetus on tavoitteellista musiikinopetusta ryhmässä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan.

Vauva- ja perhemusiikkiryhmissä käydään aikuisen seurassa. Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on tarjota lapselle sekä musiikillisia elämyksiä että valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.

Ilmoittautuminen muskariin

Soitinvalmennus
Soitinvalmennusryhmissä annetaan soittimen alkeisopetusta ryhmäopetuksena. Ne ovat yksi- tai kaksivuotisia kursseja, joiden tarkoituksena on antaa valmiudet pyrkiä musiikkiopiston perusopintojen soitinopetukseen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, musiikkiopisto muodostaa ilmoittautuneista ryhmät.

 

Perusopinnot
Perusopinnot on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Solistisen pääaineen opetusta annetaan pääsääntöisesti 45 minuuttia viikossa.

Perusopinnoissa opiskelija
− perehtyy pääinstrumentin perustekniikkaan ja ohjelmistoon
− osallistuu yhteismusisointiin (orkesteri, kamarimusiikki, yhtyelaulu, säestys)
− esiintyy säännöllisesti 
− opiskelee musiikin perusteita eli säveltapailua, musiikin teoriaa ja yleistä musiikkitietoa.

Sivuaine voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan opetusresurssien niin salliessa. Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia.

 

Syventävät opinnot
Syventävät opinnot ovat jatkoa perusopinnoille. Syventävissä opinnoissa voivat opiskella oppilaat, jotka ovat tehneet pääaineensa perusopintojen päättötodistukseen vaadittavat suoritukset.

Oppiaineet ovat soveltuvin osin samat kuin perusopinnoissa. Tavoitteena on, että oppilas kehittää taitojaan ja tietojaan edelleen niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin pyrkimiseen. Opiskelun päämääränä on syventävien opintojen ja lopputyön tekeminen.

Solistisen pääaineen opetusta annetaan 45-60 minuuttia viikossa. Mahdolliset sivuaineopinnot suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehittymistä. Yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu.

 

Avoin osasto
Avoimella osastolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan opetusta niille, jotka eivät halua tai voi opiskella taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. Myös aikuiset opintonsa aloittavat ohjataan avoimelle osastolle. Oppilas maksaa kaikki opetuskustannuksensa itse. Avoimen osaston lukukausimaksuun sisältyy yhteismusisointi ja musiikin perusteiden opetus.Opiskeluoikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Solistisen opetuksen lisäksi avoimella osastolla annetaan ryhmäopetusta mm. harmonikassa, pianossa, kitarassa, puhaltimissa, rummuissa, yhtyelaulussa ja musiikkiteknologiassa.

Oppilaan Opas lv 2019 - 2020

Kirkkonummen musiikkiopiston opetussuunnitelma

 

Musiikkiopiston toimisto

Käyntiosoite: Kirkkotallintie 1 A, toinen kerros, 02400 Kirkkonummi 
[kartta]

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelin: 040 126 9312

Sähköposti:
opistot@kirkkonummi.fi

Toimisto avoinna                          ma, ti ja to klo 13-16
Muina aikoina sopimuksen mukaan.