”Omatoimikirjasto on erittäin positiivinen asia!”

08.04.2019 15:13

Kategoria: Kirjasto

Masalan omatoimikirjasto toteuttaa asiakkaiden toiveita, sillä jatkossa kirjaston aukioloajat laajenevat ilman että pidetty henkilökohtainen palvelu vähenee. Tämän mahdollistaa omatoimitekniikka, jota asennetaan Masalan kirjastoon paraikaa. Kirjasto on muutostöiden vuoksi suljettu ja aukeaa remontin jälkeen lauantaina 4.5., jolloin vietetään omatoimikirjaston avajaisia ja Masalan kirjaston 20-vuotisjuhlaa. Avajaisten ohjelmasta tiedotetaan lähemmin tarkemmin.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee asioimaan itsenäisesti kirjastokortilla ja PIN-koodilla, ja tiloja valvotaan kameroin. Kirjaston kokoelmat ja tilat ovat asiakkaiden käytettävissä jatkossa silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Voidakseen asioida kirjastossa omatoimiajalla asiakkaan tulee rekisteröityä omatoimikirjaston käyttäjäksi, mikä onnistuu Kirkkonummen kirjaston kaikissa toimipisteissä, kunhan Masalan kirjasto taas avautuu.

Otsikon kommentti on peräisin asiakaskyselystä, jonka Masalan kirjasto toteutti loppuvuodesta 2018. Kyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden toiveita liittyen tulevan omatoimikirjaston aukioloaikoihin, ikärajoihin ja palveluihin. Kyselylomakkeen saattoi täyttää kirjastossa tai kirjaston kotisivuilla, ja kyselyyn saatiin reilut kaksisataa vastausta.

Masalan lähikirjasto on saanut aukioloajoistaan vuosien varrella paljon palautetta: monet ovat kokeneet vaihtelevat aukioloajat hankaliksi. Myös kyselyvastauksissa korostui toive voida käyttää kirjastoa kaikkina arkiaamuina ja -iltoina, mieluusti seitsemänä päivänä viikossa. Toive laajemmista aukioloajoista toteutuu omatoimikirjaston myötä, kun kirjasto on remontin valmistuttua auki sunnuntaista torstaihin kello 7−21 sekä perjantaisin ja lauantaisin klo 7−18. Henkilökunta on paikalla kuten ennenkin eli maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 15−20 ja keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin kello 10−15. Miehitettyjen palveluaikojen ulkopuolinen aika on omatoimiaikaa. Kolme neljästä vastaajasta vastasi uskovansa, että omatoimikirjasto laajempine aukioloaikoineen tulee lisäämään heidän kirjaston käyttöään Masalassa.

Kyselyssä tiedusteltiin myös asiakkaiden mielipidettä siitä, mikä olisi sopiva ikäraja omatoimikirjastoon. Asiakkaiden mielipiteet hajaantuivat tämän kysymyksen kohdalla melko tasaisesti. Noin 30 prosentin kannatuksen saivat kaikki vastausvaihtoehdot eli 15 vuotta, 18 vuotta sekä se, että ikärajaa ei olisi, vaan alle 15-vuotiaat käyttävät omatoimikirjastoa takaajan vastuulla. Lopulta käyttöön otetaan vaihtoehdoista viimeksi mainittu eli ikärajaa ei tule, vaan takaaja on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjaston käytöstä.

Selkeästi eniten toivottu palvelu omatoimikirjastossa oli lainaaminen ja palauttaminen, jota toivoi yli 80 prosenttia vastaajista. Myös mahdollisuutta noutaa varauksia, lukea lehtiä ja kirjaston tiloissa työskentelyä pidettiin tärkeänä. Kaikki nämä toiminnot ovat asiakkaiden käytössä kirjastossa omatoimiaikana. Kyselyssä nousi esiin myös sellaisia toiveita, jotka eivät suoranaisesti liity omatoimikirjastoon. Esimerkiksi kahviautomaatti toistui vastauksissa, ja tämä toive pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan myöhemmin.

”Omatoimikirjasto on erittäin positiivinen asia!”