Ohje maalämpökaivon toimenpideluvan hakijalle

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt Lupapiste.fi -palvelussa

Hakemusasiakirjat

Lähtötietoaineisto

  • Tilattavissa kunnasta (tilauslomake) hyvissä ajoin ennakkoon (voimassa 3 kk)
  • Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, lisäksi kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös.

Naapurin kirjallinen suostumus

  • Tarvitaan, jos lämpökaivo sijoittuu alle 7,5 metrin etäisyyteen naapuritontin rajasta.

Sijaintipiirustus

  • Asemapiirros/ kartta, jossa on esitetty lämpökaivon sijainti, etäisyys lähimmästä rajasta ja rakennuksesta, sekä alle 50 metrin etäisyydellä sijaitsevat vesikaivot ja lämpökaivot.

Suunnittelussa huomioitavaa

Ympäristöopas 2013; Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa

 

Poraamisen jälkeen, ennen käyttöönottoa

Sijaintikatselmus on pyydettävä porauksen jälkeen kunnan tontti- ja paikkatietopalveluista, tilatessa ilmoitetaan lupatunnus.

Rakennusvalvontaan on toimitettava porauspöytäkirja (rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi).