Ohje kotiäänestyksestä kuntavaalit 2021 - Kuka voi äänestää kotonaan?

03.05.2021 07:44

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kuntavaalien ennakkoäänestysaika on 26.5-8.6.2021. Vaalipäivä on 13.6.2021.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Kirkkonummi ja jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos tämän henkilön kotikunta on vastaavasti äänioikeusrekisterin mukaan Kirkkonummi.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi mainittujen edellytysten täyttyessä äänestää myös omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja.

Koronavirustaudin vaikutus kotiäänestykseen ja turvallisuus

Pidä turvaväliä kotiäänestystilanteessa paikalla oleviin henkilöihin 2 metriä. Äänestys voidaan toimittaa myös mahdollisuuksien mukaan äänestäjän kodin pihalla.

Mikäli kotiäänestäjä on karanteenissa tai eristyksessä, äänestys järjestetään mahdollisuuksien mukaan äänestäjän kodin pihalla.

Karanteenissa tai eristyksessä olevan henkilön äänestys pihalla on mahdollista siinä tapauksessa, että henkilön siirtyminen pihalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin (yli 2 metrin etäisyys ulkotilassa, ei sisätilassa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa), hän ei oireile näkyvästi ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla.

Suositellaan maskin käyttämistä äänestystilanteessa. Kotiäänestyksen toimitsija voi myös antaa kasvomaskin äänestäjälle.

Ennen äänestystoimituksen alkua on hyvä pestä kädet tai käyttää käsihuuhdetta.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä keskusvaalilautakunnalle 1.6.2021 klo 16.00 mennessä. Henkilö, jonka ilmoitus kotiäänestyksestä saapuu 1.6.2021 jälkeen, ei voi äänestää kotonaan. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake on saatavissa kunnan kotisivuilta: https://kirkkonummi.fi/kuntavaalit-2021 sekä oikeusministeriön vaalit.fi-sivuilta: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Ilmoitus kotiäänestyksestä tehdään keskusvaalilautakunnalle sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse.

Suositellaan ilmoittautumislomakkeen käyttämistä. Ilmoittautuessa vapaamuotoisesti sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse tulee antaa samat tiedot kuin lomakkeessa.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituksessa on mainittava mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoittaja allekirjoittaa ilmoituksen kotiäänestyksestä.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, milloin ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot

2) että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; ja

3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä vaalilain 54 §:ssä tarkoitettu äänestäjän valitsema henkilö; sekä

4) kotiäänestäjän omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta, jos myös omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksessä

Ilmoittautumisenne jälkeen keskusvaalilautakunta ottaa teihin yhteyttä äänestämisajasta sopimiseksi.

Ilmoittautuminen sähköpostitse

Ilmoittautuminen sähköpostitse tehdään vaalipäällikkö Rasmus Beckille osoitteeseen: rasmus.beck@kirkkonummi.fi. Täytetyn ilmoittautumislomakkeen voi lähettää sähköpostin liitteenä.

Ilmoittautuminen puhelimitse

Ilmoittaudu puhelimitse vaalipäällikkö Rasmus Beck puh. 040 5361592

Ilmoittautuminen kirjeitse

Kirjepostilla osoitteella, jolloin ilmoituksen tekijä maksaa itse postimaksun:

Kirkkonummen kunta, keskusvaalilautakunta

Rasmus Beck  

PL 20 02401 Kirkkonummi

 

Majakkalogo