Ohjaamosta nyt myös työllisyyspalvelut alle 30-vuotiaille

21.01.2020 15:30

Kategoria: Ohjaamo Työllisyys Nuoret

Kirkkonummen Ohjaamossa on vuoden 2020 alusta aloittanut TE-asiantuntija. Ohjaamo on suunnattu alle 30-vuotiaille nuorille, jotka haluavat opastusta esimerkiksi työn, koulutuksen, terveyden, talouden ja velkaneuvonnan, asumisen ja sosiaalisten suhteiden osa-alueilla. Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelu, jossa nuori saa yksilöllistä tukea ja ohjausta häntä askarruttavissa asioissa. Ohjaamosta löytyy nuoria varten monialaista syväosaamista edellä mainituilla alueilla. TE-palvelujen vakituinen läsnäolo Ohjaamossa mahdollistaa nyt myös työttömyysturvaan ja TE-toimiston tarjoamiin eri palveluihin liittyvän asioinnin ja kysymykset asiakaslähtöisesti.

TE-palvelujen asiantuntija aloitti vuoden alussa

TE-palvelujen osalta Ohjaamossa asiakkaita palvelee kauppatieteiden maisteri Erika Tuomarla Ohjaamon aukioloaikoina. Erika on aiemmin työskennellyt aikuisten palveluissa Hyvinkään TE-toimistossa. Työkokemusta on vuosien varrella kertynyt erilaisista tehtävistä usealta toimialalta. - Monipuolinen työkokemus on ehdottomasti eduksi nuorten ohjaamisessa uraan ja yleisesti elämään liittyvissä asioissa. Kaikki työkokemus on arvokasta, vaikkei työ aina vastaisikaan täysin omia toiveita. Jokaisesta tehtävästä ja työyhteisöstä tarttuu mukaan tietotaitoa, joka varmasti tavalla tai toisella on tulevaisuudessa hyödyksi, kertoo Erika.

Ohjaamossa keskitytään nuoren mahdollisuuksiin

Ura ja elämä eivät välttämättä mene aina niin kuin on alun perin suunnitellut. Nuoruuden urahaaveet vaihtuvat ja Erikankin suunnitelmat ovat muuttuneet vuosien varrella pariinkin otteeseen.

-Nykyään omia urasuunnitelmia täytyykin jatkuvasti tarkistaa ja muokata alati muuttuvassa työelämässä, ympäristössä ja tilanteissa vastaamaan omia toiveita, pohtii Erika. Hänelle on tärkeää tehdä merkityksellistä, hyvien arvojen mukaista työtä, joka edistää ihmisen hyvinvointia elämän eri osa-alueilla. Tavoitteena hänellä työssään onkin nuorten tilanteiden eteenpäin vieminen eli suunnan löytäminen.

-Tavoitteiden asettamisessa ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä huomioidaan myös muita elämän osa-alueita kokonaisvaltaisesti, kuten esimerkiksi terveys ja hyvinvointi sekä sosiaaliset suhteet ja verkostot, sanoo Erika.

Ohjaamossa on mahdollista avoin ja välitön kohtaaminen asiantuntijan kanssa. Ohjaamon työtä tehdään jatkuvan kehityksen pyörteissä, sillä työelämässä syntyy koko ajan uudenlaisia uria, työtehtäviä ja rooleja ja myös yrittäjyyden eri muodot kehittyvät jatkuvasti. Nuoren pohtiessa ammatinvalintaa on tärkeää huomioida työn vaatimukset ja todellisuus monelta kantilta. Erika kehottaakin nuorta syvemmin miettimään, millainen merkitys ja rooli työnteolla on omassa elämässä. 

Tervetuloa Ohjaamoon, tehdään yhdessä pitemmän aikavälin suunnitelma!

Erika Ohjaamo