Nyt on aika hakea uudelle liikuntalinjalle

11.03.2021 10:04

Kategoria: Liikunta ja ulkoilu Opetus

Kirkkonummen neljässä yhtenäiskoulussa alkaa ensi syksynä uusi liikuntalinjan toiminta. Ensimmäiset oppilaat, jotka voivat hakeutua näille uusille luokille ovat ensi vuonna 7. luokan aloittavat nuoret. Koulut, joissa toiminta pyörähtää ensi lukuvuoden alussa käyntiin ovat Jokirinteen koulu, Veikkolan koulu, Nissnikun koulu sekä Winellska skolan.

Päätös liikuntalinjalle valitsemisen periaatteista ja opetuksen toteuttamisesta Kirkkonummen perusopetuksen yhtenäiskouluissa 1.8.2021 alkaen tehtiin Suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa 10.3.2021 ja Ruotsinkielisessä varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2021. Näin ollen suomenkielisten ja ruotsinkielisten oppilaiden hakuajat liikuntalinjalle eroavat hieman toisistaan.

  • Suomenkielisten koulujen osalta hakuaika liikuntalinjalle on 11.-22.3.2021.
  • Ruotsinkielisten oppilaiden hakuaika liikuntalinjalle on 18.-29.3.2021.
  • Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta.

Hakemuksen tekeminen ja valinnat liikuntalinjalle

Hakeutumisvaiheessa jokaisen liikuntalinjalle hakeutuvan oppilaan tulee

  • täyttä oma perusteltu hakemuksensa liikuntalinjalle hakeutumiseen; hakulomakkeeseen tulee myös huoltajien suostumus ja sitoutumisallekirjoitus
  • toimittaa urheiluseuran tai valmentajan lausunto harrastuneisuudestaan
  • halutessaan antaa muut mahdolliset suositukset

Oppilaan liikunnan arvosanan tulee liikuntalinjalle haettaessa olla vähintään 8.

Päätökset liikuntalinjalle valitsemisesta tehdään tulevien 7.-luokkalaisten osalta viimeistään huhtikuun alkupuolella (suomenkielisten koulujen osalta). Jatkossa hakeutuminen ja valitseminen liikuntalinjalle toteutetaan samaan aikaan kuin kunnan painotettuun opetukseen hakeutuminen.

Koska liikuntalinja toteutetaan kaikissa kunnan yhtenäiskouluissa, voi liikuntalinjalle hakeutuva oppilas tulla valituksi ainoastaan oman lähikoulunsa liikuntalinjalle. Liikuntalinjan opetus voidaan toteuttaa, jos linjalle hakeutuneita ja valittuja oppilaita vuosiluokkatasolla kyseisessä koulussa on vähintään 18.

Opiskelu liikuntalinjalla

Liikuntalinjalle valitut oppilaat allekirjoittavat Urheiluakatemian urheilijasopimuksen. Tämä urheilijasopimus allekirjoitetaan kunkin koulun omassa liikuntalinjan aloitustilaisuudessa.

Liikuntalinjan toteutuksessa tehdään yhteistyötä Suomen Urheiluakatemian URHEA-ohjelman kanssa. Valittavana on lisäksi koulun tarjoamat liikunnan valinnaisainekurssit pakollisten koululiikunnan tuntien lisäksi.

Liikuntalinjalle valitut oppilaat osallistuvat Kasva Urheilijaksi -valinnaisainekurssille yläkoulun vuosiluokkien aikana. Nämä Kasva Urheilijaksi -oppisisällöt on sisällytetty taito- ja taideaineiden valinnaisten aineiden yhteyteen. Toisen pitkän vieraan kielen tai muun sitovan valinnaisen oppiaineen opiskelu saattaa lukujärjestyksellisistä syistä kuitenkin estää osallistumisen kurssille joiltakin osin.

Koulut tekevät yhteistyötä Kirkkonummen urheiluseurojen kanssa liikuntalinjan suunnittelussa sekä yleis- että fysiikkatreenien järjestämisessä pyrkimyksenä rakentaa kirkkonummelainen ratkaisu kokeiluperiaatteella. Toimintaa kehitetään edelleen saadun kokemuksen pohjalta. Kullakin koululla on URHEA -toiminnasta vastaava liikunnanopettaja.

(Päivitetty 17.3.2021 Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen jälkeen.) 

Kirkkonummen majakkalogo