Nyheter

01.08.2018 09:28

Inneluftsreparationerna i Winellska skolan och Nissnikun koulu på slutrakan

Under sommaren har det gjorts omfattande reparationsarbeten i både Winellska skolan och Nissnikun koulu utgående från de konditionsgranskningar som blev klara i våras och kompletterande reparationsanvisningar. Vid reparationerna har man särskilt fokuserat på åtgärder som förbättrar inneluften.
18.07.2018 09:24

Reparationerna i Winellska skolan och Nissnikun koulu framskrider enligt planerna

Arbetena i Winellska skolan och Nissnikun koulu har under de två första veckorna i juli framskridit enligt planerna.