Nyheter

13.06.2018 12:02

Munhälsovården informerar

27.04.2018 16:32

Delta och inverka på utvecklingen av Kyrkslätt

Kyrkslätts kommun genomför den nya kommunstrategin genom två nya program, ett näringslivsprogram och ett program för välmående. I dem strävar man efter att hitta praktiska metoder för hur Kyrkslätt blir en mer trivsam, attraktiv och fungerande kommun för invånare och företagare.