Nuorisovaltuusto

Tule ehdokkaaksi nuorisovaltuustovaaleihin!

Oletko 13–18-vuotias kirkkonummelainen ja haluatko olla vaikuttamassa Kirkkonummen kunnan asioihin? Ilmoittaudu siinä tapauksessa ehdokkaaksi Kirkkonummen nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2020–2021.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää ja kehittää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja edustaa kunnan nuoria päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto myös pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa toimiviin tahoihin.

Kaikki vaalivuonna 13–18 vuotta täyttävät kirkkonummelaiset nuoret voivat asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua perjantai 11.10.2019 klo 16.00 asti joko sähköisesti tai paperisella lomakkeella, joita saa kouluilta, nuorisotiloilta ja Kirkkonummen kunnan palvelupisteestä.

Äänestys järjestetään 12.–16.11.2019. Varsinainen äänestyspäivä on kouluissa tiistai 12.11.2019.

Mikä on nuorisovaltuusto?

Kirkkonummen kunnassa toimii nuorisovaltuusto. Kirkkonummen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton kunnan vaikuttamistoimielin, jonka päätehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa sekä edustaa kirkkonummilaisia nuoria eri paikoissa. Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain, tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja on mukana järjestämässä nuorille suunnattuja tapahtumia. Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta.

Seuraa meitä

Kirkkonummen nuorisovaltuusto 2017-2019, 13 jäsentä

Alppi Emma, s. 2002, Nissnikun koulu
Hiippala Saku, s. 2002, Nissnikun koulu
Jokinen Akseli, s.2004, Veikkolan koulu
Kiviniemi Akseli, s.2000, Omia Kirkkonummen toimipiste
Klippi Kaisa, s. 2002, Kirkkoharjun koulu, 
Lehtonen Vivi, s. 2003, Winellska skolan
Leskinen Arttu, s. 2000, Porkkalan lukio
Lundell Rasmus, s. 2004, Winellska skolan
Nenonen Ville, s. 2002, Veikkolan koulu
Nerg Jami, s. 2004, Papinmäen koulu
Presnukhina Anna, Ei koulussa Kirkkonummella
Saranpää Aapo, s. 2003, Kirkkoharjun koulu
Virtanen Onni, s. 2003, Kirkkoharjun koulu

Kirkkonummen kunnan nuorisovaltuusto on sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alainen vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on:

  • Edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia, uskonnollisia tai muita aatteellisia sidonnaisuuksia.
  • Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
  • Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin.
  • Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä.
  • Valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata aloitteiden käsittelyä.
  • Saada nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista ja paikallisista asioista.
  • Luoda nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
  • Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
  • Olla kaksikielinen nuorten vaikuttamistoimielin kunnassa.
  • Tiedottaa nuoria koskevista asioista kunnan molemmilla virallisilla kielillä, huomioiden myös tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan vieraskieliset nuoret.

Esityslistat ja pöytäkirjat 25.5.2019 ->

Esityslistat ja pöytäkirjat 31.10.2017 - 7.5.2019

Lisätietoa:

Vastaava nuoriso-ohjaaja Joni Laine
puh. 040 511 8172
sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi