Nuorisolautakunta myönsi tunnustuspalkinnon toiminnanjohtaja Charlotta Lindströmille

27.04.2017 12:21

Kategoria: Nuoret

Nuorisolautakunta myönsi kokouksessaan 26.4.2017 toiminnanjohtaja Charlotta Lindströmille 800 euron suuruisen tunnustuspalkinnon tunnustuksena merkittävästä työstä kirkkonummelaisen nuorison hyväksi.

Tunnustuspalkinto luovutetaan nuorisolautakunnan 31.5.2017 pidettävän kokouksen yhteydessä.

Nuorisolautakunta on viimeksi myöntänyt tunnustuspalkinnon nuorisotyössä ansioituneelle kirkkonummelaiselle henkilölle vuonna 2006.
Vuonna 2016 tunnustuspalkinto myönnettiin yhdistykselle.

Tunnustuspalkinnon myöntämisen perusteluissa lautakunta toteaa, että Kyrkslättsnejdens Ungdomsförbund (KNUF) ry. on yhdeksän kirkkonummelaisen nuorisoseuran kattojärjestö.
KNUF ylläpitää myös ruotsinkielistä informaatio ja kulttuurikeskusta Luckania Kirkkonummella.

KNUF jäsenjärjestöineen 1 500 jäsenellään vastaa merkittäviltä osilta kirkkonummelaisen ruotsinkielisen nuorisotoiminnan toteuttamisesta sekä keskusta-alueella, että haja-asutusalueella

KNUF on tukenut jäsenjärjestöjensä toimintaa, ylläpitänyt ja parantanut ruotsinkielisen lapsi- ja nuorisotoiminnan toimintaedellytyksiä, sekä ylläpitänyt ja edistänyt ruotsinkielistä tiedotustoimintaa Kirkkonummella.

Charlotta Lindström on aloittanut KNUF:in palveluksessa osa-aikaisena toiminnanjohtajana ja toiminut yhdistyksen hallituksen sihteerinä vuodesta 1992. KNUF aloitti Kyrkslätt Nyheterin toimittamisen Kirkkonummen sanomien yhteydessä vuonna 1997.
Vuonna 2 000 yhdistys aloitti turisti- infotoiminnan yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa. Samana vuonna 2 000 Kirkkonummella avattiin ruotsinkielinen informaatio ja kulttuurikeskus Luckan Kirkkotorilla, johon myös toiminnanjohtaja siirtyi nuorisoseurantalo Ljunghedan vintiltä.

Luckanin perustamisen myötä käynnistettiin useita nuorisoprojekteja, vaikkakin jo ennen sitä oli nuorisotoiminta KNUF:N toiminnan keskiössä.

Vuonna 2001 järjestettiin ensimmäisen kerran lasten aktivointileirejä. Leirit, joita pidetään kesäkuun kolmen ensimmäisen viikon aikana ovat käynnistämisestään alkaen houkutelleet täysiä osanottajaryhmiä. Lapsille kesällä tarjottavan toiminnan lisäksi on voitu tarjota näin myös kesätyötä nuorille.

Vuonna 2011 Luckan muutti toimintansa Aseman Ostarin tiloihin. Kotouttaminen tuli tällöin tärkeäksi osaksi Luckanin toimintaa. Tällöin yhteistyö Punaisen Ristin ja kansalaisopiston kanssa on tärkeää. Toiminta jatkui Aseman Ostarin tiloissa marraskuuhun 2016, jonka jälkeen toiminta on muuttanut kauppakeskus Kirsikan tiloihin, missä KNUF on käynnistänyt tänä vuonna mm. 18 – 29-vuotiaiden ruotsinkielisten ja maahanmuuttajanuorten työllistämisprojekti Lukaksen.

Toiminnanjohtaja Charlotta Lindström on ollut keskeinen hahmo 25 vuoden ajan Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund (KNUF) ry:n toteuttaessa ja kehittäessä omaa ja jäsenjärjestöjensä ruotsinkielistä nuorisotoimintaa Kirkkonummella.

 

Nuorisolautakunta lehdistötiedote 27.4.2017