Numeeriset kartta-aineistot

Tontti- ja paikkatietopalvelut tuottaa, ylläpitää ja myy kunnan eri kartta- ja paikkatietoaineistoja.

Numeerisia kartta- ja ilmakuva-aineistoja voi tilata numeerisen aineiston tilauslomakeella

Tilauslomakkeen kautta tilattujen aineistojen hinnat löytyvät hinnastosta.

Pdf-muotoisia karttoja voi ladata ja tulostaa maksutta kunnan karttapalvelusta

Numeerisia kartta-aineistoja ovat mm. kaavan pohjakartta (kantakartta), opas-, kaava-, johtokartta sekä erilaiset teemakartat. Muita paikkatietoaineistoja ovat mm. kiintopistetiedot, ilmakuvat ja laserkeilatut korkeuspisteaineistot.

Kirkkonummen kunnan paikkatietojärjestelmä käyttää pääkaupunkiseudun yhteistä valtakunnallista ETRS-GK25-tasokoordinaatistoa ja N2000-korkeuskoordinaatistoa, ja kaikki paikkatietoaineistot ovat näissä koordinaatistoissa.

Kansalaiset
Rakennettu ympäristö - Rakentaminen
rakentaminen / talonrakennus, ammatit / suunnittelijat, rakentaminen / korjausrakentaminen, luvat / rakentamisen luvat, arkkitehdit / kaavoitusarkkitehdit

Yhteystiedot:


Markku Korhonen
040 757 8878
Kaisa Karhu
040 126 9252