Numeeriset kartta-aineistot

Tontti- ja paikkatietopalvelut tuottaa, ylläpitää ja myy kunnan eri kartta- ja paikkatietoaineistoja.

Numeerisia kartta-aineistoja ovat mm. kaavan pohjakartta (kantakartta), opas-, kaava-, johtokartta sekä erilaiset teemakartat. Muita paikkatietoaineistoja ovat mm. kiintopistetiedot, ilmakuvat ja laserkeilatut korkeuspisteaineistot.

Kirkkonummen kunnan paikkatietojärjestelmä käyttää pääkaupunkiseudun yhteistä valtakunnallista ETRS-GK25-tasokoordinaatistoa ja N2000-korkeuskoordinaatistoa, ja kaikki paikkatietoaineistot ovat näissä koordinaatistoissa.

Numeerisia kartta-aineistoja voi tilata tilauslomakkeella Numeerisen aineiston tilauslomake

Aineistojen hinnat löytyvät hinnastosta.

Kansalaiset
Asuminen

Yhteystiedot:

Kjell Nordström
040 556 0683

Markku Korhonen
040 757 8878