Nopeusnäytöt muistuttavat tilannenopeuksista maanteillä – vuonna 2019 yli puolet ajoneuvoista ylitti nopeusrajoituksen Kirkkonummella

15.05.2020 08:00

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Liikennemäärät ovat romahtaneet monin paikoin vallitsevan poikkeustilanteen seurauksena. Vaikka liikennemäärien laskun seurauksena liikenne on vilkkaimmilla väylillä sujuvoitunut, ei tarve nopeusvalvonnalle ole kadonnut. Uudenmaan ELY-keskuksen alueen nopeusnäyttöohjelma onkin käynnistynyt suunnitellun aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2020. Tyypillisesti näytöt ovat yhdessä kohteessa kaksi viikkoa, jonka jälkeen ne siirretään seuraavaan. Kirkkonummen maantieverkolle on vuodeksi 2020 suunniteltu yhteensä 30 nopeusnäyttökohdetta huhtikuun ja marraskuun välille.

Nopeusnäytöillä muistutetaan ylinopeuden tuomasta riskistä

Nopeusnäyttöjen avulla pyritään hillitsemään autoilijoiden ajonopeuksia liikenneturvallisuuden kannalta keskeisimmissä kohteissa. Ajonopeuksiin vaikuttamisen lisäksi näytöillä kerätään tietoa toteutuneista nopeustasoista liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelun ja nopeusvalvonnan tueksi. Kirkkonummen alueella tyypillisiä käyttökohteita näytöille ovat olleet koulujen ja päiväkotien lisäksi muun muassa taajamien sisääntuloväylät, keskeisimpien suojateiden edustat ja kyläkeskukset.

Vuonna 2019 Kirkkonummen alueelta saatiin kerättyä nopeusnäyttöjen mittausdataa yhteensä 25 eri kohteesta. Kaikki alueen kohteet huomioiden hieman yli puolet mitatuista havainnoista oli nopeusrajoituksen ylittäviä. Ylitykset olivat kuitenkin pääosin pieniä; yli 10 km/h ylinopeutta ajoi 13 % autoilijoista. Tyypillisesti prosentuaaliset ylinopeuksien osuudet olivat korkeimmillaan pienemmillä nopeusrajoitusalueilla.

Selkeät ylinopeudet keskittyvät muutamiin kohteisiin

Yksittäisistä Kirkkonummen kohteista selkeimmät ylinopeudet vuonna 2019 mitattiin kesällä Turuntiellä, Volsintiellä ja Sepänkyläntiellä sekä syksyllä Porkkalantiellä. Jokaisessa kohteessa selkeiden yli 10 km/h ylinopeuksien osuus nousi yli 20 prosenttiin. Koulujen ja päiväkotien läheisyydessä näyttöjen mittaamat nopeustasot säilyivät kuitenkin maltillisina, eikä hälyttäviä tuloksia noussut esille. Yksittäisiä korkeita nopeuksia mitattiin useissa kohteissa, mutta enimmäkseen ne sijoittuivat hiljaiseen aikaan yö- ja viikonloppuliikenteeseen. Siirrettävien näyttöjen lisäksi mittausdataa saatiin kerättyä Masalantien kiinteältä nopeusnäytöltä, jossa koko vuoden osalta kaikkiaan noin kolmannes autoilijoista ajoi lievää ylinopeutta ja vain 3 % selkeää yli 10 km/h ylinopeutta.

Vuoden 2019 nopeusnäyttökohteet julkaistu

Kaikista mitatuista nopeusnäyttökohteista on laadittu yksilölliset tuloskortit. Tuloksiin palataan tarpeen mukaan liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelun yhteydessä, poliisin liikennevalvontatyössä tai nopeustietojen tarpeellisuuden ilmetessä muissa yhteyksissä. Keskeisiksi katsotut kohteet säilytetään ohjelmassa vuodesta toiseen, jolloin ajonopeuksiin vaikuttamisen lisäksi nopeustasojen kehittymistä voidaan seurata pidemmällä aikajänteellä. Samalla uusia tärkeitä kohteita kartoitetaan jatkuvasti yhteistyössä kunnan liikenneturvallisuusvastaavien kanssa sekä kansalaisilta tulleiden palautteiden avulla.

Yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskus ja Kirkkonummen kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä

Kohdekortit (50 sivua pdf)

Tuloskortti