Nissnikun päiväkoti Erasmus+ ohjelman mukana oppimassa – johdonmukainen työ palkittiin kansainvälisesti

20.10.2021 13:00

Kategoria: Varhaiskasvatus

”Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.”

Nissnikun päiväkodin Erasmus -hanke vuodelta 2017–2018 ”Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa” on saanut kansainvälisen tunnustuspalkinnon tänään 20.10.2021.

Ensimmäistä kertaa jaettava Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto (EITA) tuo esille parhaita Erasmus+ -ohjelmassa toteutettuja opetukseen liittyviä käytänteitä. Opetushallituksen tiedotteen mukaisesti palkinnolla halutaan antaa tunnustusta eurooppalaisiin hankkeisiin osallistuneille opettajille ja kouluille.

Vuonna 2021 EITA-palkinnon teemana on etä- ja monimuoto-opetus. Suomesta palkittavat hankkeet olivat Nissnikun päiväkodin hankkeen lisäksi Latokartanon peruskoulun ”Own Your Learning 2.0”, Axxellin ”AppMentor; Introducing mobile technology as a tool to strengthen the mentoring process during work based learning” sekä Sotkamon lukion "VÄLKKY”.

Diggaa mun digimatkaa -hankkeesta pedagogisen dokumentoinnin kehittämiseen ja työn vakiinnuttamiseen osaksi kaikkien päiväkotien toimintaa

Nissnikun päiväkodin henkilökunta on kouluttautunut Erasmus+ ohjelman avulla jo useamman vuoden ajan. Kurssille ja koulutuksiin osallistujat ovat kehittäneet omaa ammatillista osaamistaan, kielitaitoaan ja kansainvälisiä yhteistyötaitojaan.

Kyseinen hanke lähti silloisesta tarpeesta saada lisää tietoa, koulutusta ja näkökulmia dokumentoinnista ja sen merkityksestä varhaiskasvatuksessa. Toisena tavoitteena oli pohtia digitaalisten välineiden toimivuutta ja niiden laajempia käyttömahdollisuuksia lapsen toiminnan näkyvyyden vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa. Pedagogisen dokumentoinnin kehittämistyö liittyi myös silloiseen Kirkkonummen kunnan yhteiseen kehittämishankkeeseen ”Diggaa mun digimatkaa”.

Diggaa mun digimatkaa -hankkeen myötä Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön lapsen digitaalinen kasvun kansio. Digitaalinen kasvun kansio mahdollistaa monipuolisesti lapsen oppimisen kasvun ja mielenkiinnon kohteiden dokumentoinnin ja näkyvyyden. Dokumentit voivat olla kuvia, äänitteitä, kirjattuja satuja, kerrontaa, leikkejä, videoita sekä dokumentteja tapahtumista ja retkistä.

Tärkeää on dokumentoida yhdessä lapsen kanssa lapselle itselleen tärkeät asiat ja ajatukset. Digitaaliset kasvun kansiot vahvistavat myös huoltajien osallisuutta ja tietoutta oman lapsen varhaiskasvatuspäivästä.

Pedagoginen dokumentointi on tällä hetkellä varhaiskasvatuksen yksi keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Hanketyö on edistänyt varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaamme. Se on tuonut uutta osaamista, tietotaitoa, uusia näkökulmia, toimintamalleja ja -tapoja sekä innovaatioita työhömme.

­- Erasmus+ hanke on tukenut erinomaisesti työyhteisömme pitkäjänteistä yhdessä oppimisen toimintakulttuuria ja oman osaamisen kehittämistyötä, kertoo Nissnikun päiväkodinjohtaja Jaana Adler.

Kurssit ja koulutukset vahvistivat ajatuksiamme lapsen ajattelun näkyvyyden merkityksestä. Erasmus-hankkeen myötä olemme saaneet monia yhteistyökumppaneita eri puolilta maailmaa. Kursseilta tutut kollegaopettajat ovat käyneet tutustumassa suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja vierailleet myös Nissnikun päiväkodissa.

Katso Opetushallituksen esittelyvideo. Nissnikun päiväkodin hankkeen esittely ensimmäisenä. 

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Dokumentteja selailemassa on varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Susanna Kalliomäki