Nissnikun koulun kuntoraportti valmistui

12.04.2018 09:31

Kategoria: Lapset Sisäilma Opetus

Nissnikun koulussa on talven aikana tehty laaja kuntotutkimus, ja raportti on juuri valmistunut. Tutkimuksissa on havaittu huomattavia sisäilman laatuun vaikuttavia puutteita ja riskejä.

Molempien koulurakennusten alapohja- ja ulkoseinärakenteissa on kosteusvaurioita. Rakennusten alapohjassa vesi pääsee kertymään lammikoiksi mm. puutteellisen salaojituksen vuoksi. Riski on, että kosteus pääsee nousemaan betonirakenteiden kautta jopa lattian pintamateriaaleihin saakka. Ulkoseinärakenteissa on myös kosteutta mm. puutteellisen tuuletuksen ja väärin asennetun lämmöneristeen takia.

Myös molempien rakennusten vesikatteissa on ongelmia. Yläkoulun katto on jo vuotanut ja alakoulun katossa on vuotoriski, joka johtuu siitä, että katteen läpi on kiinnitetty kattovarusteita ja osa kiinnityksistä on avonaisia.

Jo tutkimusten aikana todettiin, että ilmanvaihtokoneet toimivat puutteellisesti, ja niitä on korjattu talven aikana. Kuntotutkimuksen mukaan koneet ovat kuitenkin käyttöikänsä päässä ja ilmamäärissä esiintyi huomattavaa vajausta suunnitteluarvoihin nähden.

Tutkimuksen aikana todetut vakavat puutteet ilmanvaihdossa ja tukkeutuneissa viemärintuuletusputkissa korjattiin välittömästi. Yläkoulun ilmanvaihtokoneet ja raitis- ja jäteilmakanavat puhdistettiin huolellisesti. Alakoulussa huollettiin ilmavaihtokoneet.

Nissnikun koululle tulee väistötilat 240 oppilaalle vuoden 2019 alussa.