Nissinkun yläkoulun ja Winellska skolanin sisäilmakorjauset loppusuoralla

01.08.2018 09:28

Kategoria: Sisäilma Opetus

Sekä Nissnikun koulussa että Winellska skolanissa on tehty mittavia korjaustöitä kevään aikana valmistuneiden kuntotutkimusten ja täydentävien korjausohjeiden perusteelta. Korjauksissa on keskitytty sisäilmaa parantaviin toimenpiteisiin.

Nissnikun koulun korjaustyöt

Nissnikun koulussa alapohjan korjaustyöt osoittautuivat ennakoitua haastavammaksi. Alapohjasta on siivottu pois rakennusjätettä, tehty alapohjan läpivientien tiivistyksiä sekä salaojajärjestelmään muutoksia, jotka parantavat alapohjan vesien johtamista pois rakennuksen alta. Myös osa rakennuksen seinustalla olevista salaojaputkista on ollut tukossa, mutta on nyt avattu. Myös koulun sadevesiohjaus on paranneltu. Koulun ulkopuolelle on rakennettu kolme uutta tuulettavaa huoltokaivoa, jotka mahdollistavat alapohjan kulkua sekä parantavat alapohjan alipaineistusta.

Sisätiloissa kaikki alapohjaan vievät luukut on eristetty ja tiivistetty. Opetustiloissa on keskitytty 1. ja 3. kerroksen tilojen tiiveyskorjauksiin. Opetustiloissa on uusittu kosteusvaurioituneet sähköpielien peitelevyt. Myös tuuletusikkunoiden aukipitolaitteet on uusittu vesivuotojen ehkäisemiseksi.

Kaikki koulun ilmanvaihtokanavat on puhdistettu ja suodattimet modernisoitu. Ilmanvaihtokoneiden korjaus on vielä käynnissä. Koulurakennuksen matalien osien huopakatot uusitaan.

Nissnikun kouluun asennetaan seurantajärjestelmä, jolla voidaan seurata sisäilman laatua sekä opetustiloissa että alapohjassa.

Winellska skolanin korjaustyöt

Myös Winellska skolanissa alapohjaa on korjattu. Alapohjasta on poistettu rakennusjätettä ja lietettä. Osassa alapohjaa on poistettu hienoa hiekkaa sekä tilalle on asennettu suodatinkangas ja sepeliä. Kaikki alapohjan läpiviennit on tiivistetty. Korjaustöillä hallitaan alapohjan ilmatilan kosteutta ja painesuhteita. Alapohja pidetään alipaineisena, jotta sieltä ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia opetustiloihin.

Luokkatiloissa on 1970-luvulla rakennetussa osassa tehty ulkoseinien tiiveyskorjauksia. Kotitalousluokkiin on uusittu kalusteet niiden huonon kunnon ja kosteusvaurioiden takia sekä tehtiin alakattojen yläpuolisten läpivientien tiivistystyö, kuitulähteiden pinnoitus sekä alakattojen uusiminen. Opettajien työtiloissa tehtiin vastaavat tiivistyskorjaukset ja alakatot uusittiin.

Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu ja koneistosta on poistettu vanhat äänenvaimentimet, jotka sisälsivät mineraalivillaa, ja korvattu uusilla. Myös muut kuitulähteet on poistettu ja suodatinjärjestelmä on modernisoitu.

80-luvulla rakennetun osan vesikatto on korjattu.

Myös Winellska skolaniin asennetaan seurantajärjestelmä, jolla voidaan seurata sisäilman laatua sekä opetustiloissa että alapohjassa.

Molemmissa kouluissa korjaustöitä jatketaan tämän viikon loppuun asti, ja päätetään perjantaina 3.8.2018.

Nissnikun koulu