Nimistötoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on valmistella kaavoitukseen sekä eri alueisiin ja kohteisiin liittyviä nimistöasioita Kirkkonummella.

Toimikunta tekee ehdotuksia

  • kunnan nimistönsuunnittelussa noudatettavista periaatteista
  • kunnan nimistönsuunnitteluun liittyvistä käytännön järjestelyistä
  • nimistönsuunnitteluun tarvittavista resursseista
  • kaava-alueiden nimeämisestä, nimistön aihepiireistä ja kohdenimistä
  • muiden kohteiden nimeämisestä

Toimikunta antaa lausunnot

  • kaava-alueiden nimistöstä
  • muiden kohteiden nimistä

Toimikunta ylläpitää

  • nimistörekisteriä hyväksytyistä nimistä
  • rekisteriä suunnitteilla olevista nimistä
  • rekisteriä vanhasta paikallisesta nimistöstä

Toimikunta seuraa ja valvoo nimistönsuunnittelun periaatteiden noudattamista.

Jäsen Varajäsen
 
Pj. Päivi Parviainen kok Tommi Ristola kok
Vpj. Kurt Ekman rkp Maj Åberg-Hildén rkp
Päivi Kujasalo vihr Jaakko Kallio vihr
Markku af Heurlin sdp Viveca Lahti sdp
Riki Saarimaa vas Irja Bergholm vas

Viranhaltijaedustajat: kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta ja asemakaavapäällikkö Simon Store
Esittelijä: kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta
Sihteeri: johdon assistentti Gunnel Ekström