Nimistösuunnittelu ja haja-asutusalueen osoitejärjestelmä

Nimistönsuunnittelu Kirkkonummella, osa paikallista omaleimaisuutta

Hyvä nimi ottaa huomioon kulttuuriarvot ja ihmisten tarpeet, vahvistaa kotipaikkatunnetta ja lisää viihtyisyyttä. Ihanteellisimmillaan nimi on myös helppo muistaa, ääntää ja kirjoittaa. Kunnanhallitus on vahvistanut nimistönsuunnittelun periaatteet Kirkkonummella.

Päätöksenteko

Kaavoitukseen liittyvästä nimistöstä päättää kunnanvaltuusto kaavojen hyväksymisen yhteydessä. Kunnanarkkitehti hyväksyy asemakaava-alueiden ulkopuolisten teiden nimet sekä nimenmuutokset ja päättää muutoksista, jotka koskevat asemakaavojen katujen ja muiden yleisten alueiden nimiä.

Valmistelu

Kunnanhallitus asettaa nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella asemakaavoitettujen ja muiden alueiden nimistöä koskevia asioita. Toimikunta myös seuraa ja valvoo nimistönsuunnittelun periaatteiden noudattamista. Osoitejärjestelmän täydentäminen ei ole mahdollista ilman nimistösuunnittelua, jolla varmistetaan, että uudet nimet ovat hyväksyttyjen periaatteiden mukaisia ja sopivat yhteen aiemman osoitenimistön kanssa.

Anna palautetta nimistösuunnittelusta

Palautetta nimistä, uusia nimiehdotuksia, ilmoituksia virheellisistä nimistä tai tarinoita paikanimistä voit antaa palautejärjestelmässä.

Lisätietoja antaa

Käytössä oleva ja kaava-alueiden nimistö: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. 09 2967 2533 puhelinaika klo 9-11. Sähköposti: mikael.petterson@kirkkonummi.fi
Paikallishistoria ja vanha nimistö: kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta, puh. 040 0012 872
Sähköposti: maaret.eloranta@kirkkonummi.

Haja-asutusalueen osoitejärjestelmä

Kunnan tehtävänä on huolehtia osoitejärjestelmästä. Tielle tulee antaa oma osoitenimi, jos sen varrella on enemmän kuin kaksi osoitekohdetta. Lisäksi jos yksittäinen osoitekohde sijaitsee kaukana nimetystä tiestä, voidaan sen liittymälle antaa oma osoitenimi.

Jos havaitset että osoitteesi on puutteellinen ilmoita:

  • tien sijainti (esim. lähtöpiste nimetyn tien varrelta)
  • tien varrella olevat osoitekohteet ja niiden omistajat (esim. kiinteistörekisterinumero, omistajannimi ja yhteystiedot)
  • mahdolliset ideat uusiksi tiennimiksi
  • perustelut

Lähetä ilmoituksesi nimistötoimikunnalle osoitteeseen:
Kirkkonummen kunta / kirjaamo, PB 20, 02401 Kirkkonummi
tai kirjaamo@kirkkonummi.fi

Nimistönsuunnitteluun liittyvää tietoa:
Nimistötoimikunnan toimintasääntö ja Nimistönsuunnittelun periaatteet Kirkkonummella
Kirkkonummi, vahvistetut tiennimet 2017
Nimistön aihepiirejä Kirkkonummen kaava- ja haja-asutusalueilla
Suomen kuntaliitto, Kunnan osoitejärjestelmä
Kotimaisten kielten keskus, Nimistönhuolto