Nimistönsuunnittelu

Nimistötoimikunnan loppuraportti 2021 Nimistötoimikunta Pöytäkirja 24.08.2021 § 29

Linkki nimistökarttaan

Nimistön suunnittelu Kirkkonummella on osa paikallista omaleimaisuutta. Hyvä nimi ottaa huomioon kulttuuriarvot ja ihmisten tarpeet, vahvistaa kotipaikkatunnetta ja lisää viihtyisyyttä. Ihanteellisimmillaan nimi on myös helppo muistaa, ääntää ja kirjoittaa. Kunnanhallitus on vahvistanut nimistönsuunnittelun periaatteet Kirkkonummella.

Päätöksenteko

Kaavoitukseen liittyvästä nimistöstä päättää kunnanvaltuusto kaavojen hyväksymisen yhteydessä. Kunnanarkkitehti hyväksyy asemakaava-alueiden ulkopuolisten teiden nimet sekä nimenmuutokset ja päättää muutoksista, jotka koskevat asemakaavojen katujen ja muiden yleisten alueiden nimiä.

Valmistelu (toimintatapa 30.8.2021 asti)

Kunnanhallitus asettaa nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella asemakaavoitettujen ja muiden alueiden nimistöä koskevia asioita. Toimikunta myös seuraa ja valvoo nimistönsuunnittelun periaatteiden noudattamista. Osoitejärjestelmän täydentäminen ei ole mahdollista ilman nimistösuunnittelua, jolla varmistetaan, että uudet nimet ovat hyväksyttyjen periaatteiden mukaisia ja sopivat yhteen aiemman osoitenimistön kanssa.

Anna palautetta nimistösuunnittelusta

Palautetta nimistä, uusia nimiehdotuksia, ilmoituksia virheellisistä nimistä tai tarinoita paikanimistä voit antaa palautejärjestelmässä.

Nimistönsuunnitteluun liittyvää tietoa:

Nimistö avoimena aineistona WFS-rajapintana:

https://dservices2.arcgis.com/RrgTAfcgVcTLi0XF/arcgis/services/Nimistokohteet/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

Lisätietoja antaa:

Käytössä oleva ja kaava-alueiden nimistö:

kaavoituksen edustaja asemakaavapäällikkö Simon Store

Paikallishistoria ja vanha nimistö:

kulttuuritoimenjohtaja
Maaret Eloranta
puh. 040 0012 872
maaret.eloranta@kirkkonummi

Osoiteasiat Kirkkonummella