Neuvolat

19.3.2020

Neuvola toimintaa jatketaan normaalisti niin pitkään kuin olosuhteet ja henkilöstöresurssit sen mahdollistavat. Neuvolaan tullaan vain täysin terveenä. Jos vaan mahdollista, jätäthän sisarukset kotiin, ja vietä mahdollisimman vähän aikaan neuvolan odotustilassa. Lapsen molemmat vanhemmat ovat tervetulleita äitiysneuvolan ensikäynnille ja synnytyksen jälkeiselle käynnille sekä perheen laajoihin tarkastuksiin äitiys- ja lastenneuvolassa. Muutoin toivomme, että tutkittava henkilö tulee yksin (äitisneuvola) tai yhden vanhemman kanssa (lastenneuvola).

Pyydä apua -nappi