Neuvolan psykologi

Neuvolan psykologin työn tavoitteena on vuorovaikutuksen, lapsen kehityksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä ongelmien varhainen havaitseminen ja tarvittavan tuen järjestäminen ja suunnittelu. Asiakastyö sisältää ohjausta ja neuvontaa, hoidollista työskentelyä ja lasten psykologisia tutkimuksia. Neuvolapsykologi tekee yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen kanssa. Työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja on luottamuksellista. Palvelu on maksutonta.

Neuvolapsykologi palvelee äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaita seuraavissa tilanteissa:

  • Raskauteen tai synnytykseen liittyvät asiat huolestuttavat
  • Uuteen elämäntilanteeseen tai vanhemmuuteen sopeutuminen on vaikeaa
  • Vanhemmalla on synnytyksen jälkeistä tai raskausaikana alkanutta masennusta tai ahdistuneisuutta
  • Lapsen kasvuun tai kehitykseen liittyy huolenaiheita
  • Lapsen kehitystason arviointi ja seuranta edellyttää psykologisia tutkimuksia
  • Harkitaan lapsen lähettämistä erikoissairaanhoidon tutkimuksiin lastenpsykiatrian tai lastenneurologian yksikköön     

Lähettävänä tahona toimii yleensä neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri. Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä neuvolapsykologiin. Myös muut lapsen ja perheen kanssa toimivat tahot voivat ohjata vanhempia ottamaan yhteyttä neuvolapsykologiin, tai työntekijät voivat olla psykologiin yhteydessä vanhempien luvalla.

 

Psykologi Hanna-Maria Mäkelä      

keskustan neuvola, Asematie 3 b

työhuone käytössä myös Veikkolan neuvolassa

Puh. 040 1269 599

Puhelinaika maanantaina ja torstaina klo 12-13,  muina aikoina voi jättää vastaajaan soittopyynnön tai lähettää soittopyynnön tekstiviestillä.