Neidonkallion päiväkoti

Päiväkotimme

Neidonkallion päiväkoti sijaitsee Kirkkonummen keskustan alueella ja tarjoaa varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä ruotsinkielistä kielikylpyä. Päiväkodissamme pääosassa on lapsi ja lapsen hyvinvointi.  Lapsi omaksuu päiväkodissa ympäristöystävällisen elämäntavan, kestävän kehityksen mukaisesti. Lähimetsät ovat osa oppimisympäristöä, joissa lapsen ympäristöherkkyys vahvistuu hänen saadessaan myönteisiä kokemuksia ympäristöstä ja luonnosta ihmettelyn sekä tutkimisen kautta.

Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.

Neidonkallion päiväkoti on mukana Ilo kasva liikkuen -ohjelmassa.

Toimintamme

Päiväkodissamme lapselle tarjotaan turvallinen, osallistava sekä kehittävä oppimisympäristö, joka kannustaa lasta leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen sekä oppimiseen. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen kasvatuskumppanuuden hengessä, kodin ja päiväkodin välillä, nähdään rikkautena. Digitaaliset portfoliot ovat yksi pedagogisen toimintamme muoto, missä lapsen kasvu- ja oppimisprosessia tehdään näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kielikylpy

Neidonkalliossa järjestetään ruotsin kielen kielikylpyä. Kielikylpy voidaan aloittaa lapsen täyttäessä 5 vuotta ja kielikylpyopetus jatkuu esiopetusryhmässä Papinmäen koulussa. Kielikylpykerhossa 3-4-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus tutustua ruotsin kieleen ennen varsinaisen kielikylvyn aloittamista. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys.

Ryhmien yhteystiedot

 Ryhmä Ikä Puhelinnumero
Humpumpeli 0-3 040 126 9408
Haitula 2-4 040 126 9448
Hurpula 5-6 040 126 9640
Pikku-Hurpula 3-5 050 414 4083
Vifslan (kielikylpy) 5 040 126 9449
Förskola / varhaiskasvatus (Papinmäen koulu) 6 040 126 9406

Aukioloaika:
klo 6.30 - 17.15

Mikäli lapsen hoitoajan tarve on yllä olevaa aukioloaikaa laajempi, keskustelethan asiasta päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Satulinnantie 2
02400 Kirkkonummi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Nina Hemmilä
050 588 0662

Varajohtaja:
Elina Tuomiharju-Wahlman
050 414 1034

1.8.2019 alkaen Marjo Ruokari

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Maija Mannerkorpi
040 833 6176

Varhaiskasvatuksen psykologi:
Emma Toppari-Kallio
040 126 9740

Esiopetuksen kuraattori:
Tiia Lamberg
040 126 9741