Neidonkallion päiväkoti

Päiväkotimme

Neidonkallion päiväkoti sijaitsee Kirkkonummen keskustan alueella ja tarjoaa varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä ruotsinkielistä kielikylpyä. Päiväkodissamme pääosassa on lapsi ja lapsen hyvinvointi.  Lapsi omaksuu päiväkodissa ympäristöystävällisen elämäntavan, kestävän kehityksen mukaisesti. Lähimetsät ovat osa oppimisympäristöä, joissa lapsen ympäristöherkkyys vahvistuu hänen saadessaan myönteisiä kokemuksia ympäristöstä ja luonnosta ihmettelyn sekä tutkimisen kautta.

Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.

Neidonkallion päiväkoti on mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa.

Toimintamme

Päiväkodissamme lapselle tarjotaan turvallinen, osallistava sekä kehittävä oppimisympäristö, joka kannustaa lasta leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen sekä oppimiseen. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen kasvatuskumppanuuden hengessä, kodin ja päiväkodin välillä, nähdään rikkautena. Digitaaliset portfoliot ovat yksi pedagogisen toimintamme muoto, missä lapsen kasvu- ja oppimisprosessia tehdään näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kielikylpy

Neidonkalliossa järjestetään ruotsin kielen kielikylpyä. Kielikylpy voidaan aloittaa lapsen täyttäessä 5 vuotta ja kielikylpyopetus jatkuu esiopetusryhmässä Gesterbyn koulussa. Kielikylpykerhossa 3-4-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus tutustua ruotsin kieleen ennen varsinaisen kielikylvyn aloittamista. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys.

Lue lisää kielikylvystä

Ryhmien yhteystiedot

Niittyvillat 040 126 9408 
Kuusenkerkät 040 126 9448 
Hiirenkorvat 050 414 4083 
Smultron (kielikylpy) 040 126 9449 
Naavaparrat 040 126 9640 
Förskola / Blåbär (Gesterbyn koulu) 040 126 9406

Aukioloaika:
ma - pe klo 6.30 - 17.30 
varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Satulinnantie 2
02400 Kirkkonummi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

vs. Päiväkodin johtaja:
Pia Saranpää
050 588 0662

Varajohtaja:
Emma-Reetta Leino
040 581 2137

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Suvi Komulainen
040 574 4722

Varhaiskasvatuksen kuraattori:
Suvi Lindholm
040 573 5471