Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että "Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä." § 43.

Kaikkiin muistutuksiin vastataan kirjallisesti suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätöksessä ja toimitetaan muistutuksen tekijälle. Muistutukseen on liitettävä muistutuksen tekijän yhteystiedot.

Nähtävilläolon jälkeen kuntatekniikkapäällikkö hyväksyy viranhaltijapäätöksellä suunnitelmat. Päätös on nähtävänä virka-aikana päätöksentekoa seuraavana maanantaina kunnan julkisessa tietoverkossa. Tämän jälkeen päätös menee kuntatekniikan lautakuntaan valvottavaksi. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää ja luetaan päätöksen tiedoksisaannosta, tätä päivää kuitenkaan lukuunottamatta.

Kuulutus suunnitelmaehdotuksien yleisestä nähtävilläolosta

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 21.5.-15.6.2018 Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, kunnan kirjastoissa sekä kunnan nettisivuilla: Asuminen ja ympäristö -> Maankäyttö ja liikenne -> Kadut ja tiet -> Suunnittelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Laajakallio itärinne asemakaava-alue:

  • Kiiltomadonkujan kääntöpaikan muutos

Suunnitelmaehdotukset (pdf)

Kirkkonummen keskusta, Kirkkolaakson asemakaava-alue:

  • Kirkkolaakson puiston nykyisten pienten ja isojen lasten leikkipaikkojen laajennus
  • Kirkkolaakson puiston uusi senioripuistoalue

Suunnitelmaehdotukset (pdf)

Kirkkonummen tulevat koirapuistot:

  • Bron koirapuisto
  • Finnsbackan koirapuisto
  • Kantvikin koirapuisto
  • Kirkkolaakson koirapuisto
  • Masalan koirapuisto
  • Veikkolan koirapuisto

Suunnitelmaehdotukset (pdf)

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 7.5.2018

suunnittelupäällikkö