Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että "Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä." § 43.

Kaikkiin muistutuksiin vastataan kirjallisesti suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätöksessä ja toimitetaan muistutuksen tekijälle. Muistutukseen on liitettävä muistutuksen tekijän yhteystiedot.

Nähtävilläolon jälkeen kuntatekniikkapäällikkö hyväksyy viranhaltijapäätöksellä suunnitelmat. Päätös on nähtävänä virka-aikana päätöksentekoa seuraavana maanantaina kunnan julkisessa tietoverkossa. Tämän jälkeen päätös menee kuntatekniikan lautakuntaan valvottavaksi. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää ja luetaan päätöksen tiedoksisaannosta, tätä päivää kuitenkaan lukuunottamatta.


Kuulutus katusuunnitelmaehdotuksien yleisestä nähtävilläolosta Kuulutus katusuunnitelmaehdotuksien yleisestä nähtävilläolosta 
 

Seuraavat katusuunnitelmaehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 5.6-19.6.2023
välisen ajan. Suunnitelmaehdotukset ovat katsottavissa Kirkkonummen kunnantalon
palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, kunnan kirjastoissa sekä kunnan
nettisivuilla: Asuminen ja ympäristö -> Maankäyttö ja liikenne -> Kadut ja tiet ->
Suunnittelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Munkinmäki asemakaava korttelit 202 ja 203 asemakaavamuutos, koskien seuraavia
katuja:

- Munkinmäentie välillä Purokummuntie – Munkkullan silta
- Purokummuntie välillä paalu 130- Munkinmäentie

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella: Kirkkonummen
kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 23.5.2023

Saara Koivumäki
projekti-insinööri
Kirkkonummen kunta, Kunnallistekniikkapalvelut

Katusuunnitelmaehdotus (pdf)

_________________________________________________________________________________________

Kuulutus katusuunnitelmaehdotuksien yleisestä nähtävilläolosta

Seuraavat katusuunnitelmaehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 5.6-19.6.2023
välisen ajan. Suunnitelmaehdotukset ovat katsottavissa Kirkkonummen kunnantalon
palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, kunnan kirjastoissa sekä kunnan
nettisivuilla: Asuminen ja ympäristö -> Maankäyttö ja liikenne -> Kadut ja tiet ->
Suunnittelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Kartanonranta Sundet III asemakaava, koskien seuraavia katuja:

- Laamanninkaari

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella: Kirkkonummen
kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 23.5.2023

Saara Koivumäki
projekti-insinööri
Kirkkonummen kunta, Kunnallistekniikkapalvelut

Katusuunnitelmaehdotus (pdf)