Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että "Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä." § 43.

Kaikkiin muistutuksiin vastataan kirjallisesti suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätöksessä ja toimitetaan muistutuksen tekijälle. Muistutukseen on liitettävä muistutuksen tekijän yhteystiedot.

Nähtävilläolon jälkeen kuntatekniikkapäällikkö hyväksyy viranhaltijapäätöksellä suunnitelmat. Päätös on nähtävänä virka-aikana päätöksentekoa seuraavana maanantaina kunnan julkisessa tietoverkossa. Tämän jälkeen päätös menee kuntatekniikan lautakuntaan valvottavaksi. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää ja luetaan päätöksen tiedoksisaannosta, tätä päivää kuitenkaan lukuunottamatta.

Kuulutus suunnitelmaehdotuksien yleisestä nähtävilläolosta

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 5.12–19.12.2018 Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, kunnan kirjastoissa sekä kunnan nettisivuilla: Asuminen ja ympäristö -> Maankäyttö ja liikenne -> Kadut ja tiet -> Suunnittelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Laguksenpuiston asemakaava:

 • Vanhatie välillä Turuntie - Hyvänmielentie
 • Vuohenojankuja
 • Hulevesien viivytyspainanne Hyvänmielenrannan puiston itäosassa

 

Veikkola AO-muutos k 51 - 187 asemakaava:

 • Vanhatie välillä Hyvänmielentie - Puutarhatie
 • Hyvänmielenkuja
 • Lammaskallionkuja
 • Palopolku
 • Mäkeläntie
 • Puutarhatie
 • Umpikuja
 • Pengertie
 • Kaskiniityntie
 • Jalankulkuväylä välillä Lammaskallionkuja-Hyvänmielentie
 • Hulevesien viivytyspainanne Lamminjärventien leikkipaikan viereisellä lähivirkistysalueella
 • Hulevesien viivytyspainanne Rantatien ja Turuntien viereisellä lähivirkistysalueella

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Suunnitelmaehdotukset (pdf)

Kirkkonummella 27.11.2018

suunnittelupäällikkö