Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että "Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä." § 43.

Kaikkiin muistutuksiin vastataan kirjallisesti suunnitelmaehdotuksen hyväksymispäätöksessä ja toimitetaan muistutuksen tekijälle. Muistutukseen on liitettävä muistutuksen tekijän yhteystiedot.

Nähtävilläolon jälkeen kuntatekniikkapäällikkö hyväksyy viranhaltijapäätöksellä suunnitelmat. Päätös on nähtävänä virka-aikana päätöksentekoa seuraavana maanantaina kunnan julkisessa tietoverkossa. Tämän jälkeen päätös menee kuntatekniikan lautakuntaan valvottavaksi. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää ja luetaan päätöksen tiedoksisaannosta, tätä päivää kuitenkaan lukuunottamatta.Kuulutus suunnitelmaehdotuksien yleisestä nähtävilläolosta

Korjaus edelliseen kuulutukseen Vesitorninmäen suunnitelmaehdotusten nähtävillä olosta. Tässä kuulutuksessa on tarkennettu puistoalueilla olevien kevyen liikenteen puistoraittien nimiä.

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 19.2.-5.3.2018 Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi, kunnan kirjastoissa sekä kunnan nettisivuilla: Asuminen ja ympäristö -> Maankäyttö ja liikenne -> Kadut ja tiet -> Suunnittelu -> Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset 

Vesitorninmäki asemakaava-alue:

 • Jokiniityntie-niminen katu välillä Jokiniityntien silta- Jokiniitynpuisto
 • Kaava-alueella olevat puistoalueet ja puistoraitit:
  • Hemnellinpolku
  • Ekstaminpolku
  • raitti 6 välillä Jokiniityntie-Römaninpolku,
  • raitti 8 välillä Römaninpolku-raitti 12
  • raitti 9 välillä Jokiniityntie-Römaninpolku
  • raitti 12 välillä Römaninpolku-Kyrkvallantie
 • Jokiniityntien varrella oleva yleinen pysäköintialue
 • Jokirinteen oppimiskeskuksen piha-alueen toimintoja täydentävä lähiliikuntapaikka

 Lisäksi:

 • Puistoraitti 7 Vesitorninmäen puistoalueen raitilta 12 Sarvitien kääntöpaikalle

Mahdolliset muistutukset tulee jättää nähtävilläoloaikana osoitteella: Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 15.2.2018

suunnittelupäällikkö

Suunnitelmaehdotukset (pdf)