Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Nähtävänä nyt

Tämän otsikon alla julkaistaan hankkeet jotka ovat siinä kaavoitusvaiheessa että niihin voi vaikuttaa. Kaavojen nähtävilläolokuulutuksissa annetaan ohjeet menettelytavoista.

------

Uudet hankkeet

Tämän otsikon alla mainitaan kaavat joista on laadittu ja jaettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja jotka on kuulutettu vireille. OAS:n viimeisellä sivulla on ohjeet mielipiteiden lausumista varten. Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi lausua kunnes kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava

Kylmälä

Gesterby

Masalanportti

Keskusata, kortteli 108

Suvimäki ja Majvik Tarkistettu OAS

Tallinmäen asemakaava
Keskustan urheilupuisto asemakaava
Pikkalanlahden asemakaava

Pohjois-Jorvaksen asemakaava

Kvisin asemakaava 
Edesholmen, ranta-asemakaava
Sarvvikinrannan asemakaava, Sarvvikin asemakaavan muutos

Sarvvikinportin asemakaava-alueen laajennus

Jorvaksenkolmion asemakaavan muutos ja laajennus

Luoman osayleiskaava
Masalan osayleiskaava
Kantvikin osayleiskaava