Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Nähtävänä nyt

Tämän otsikon alla julkaistaan hankkeet jotka ovat siinä kaavoitusvaiheessa että niihin voi vaikuttaa. Kaavojen nähtävilläolokuulutuksissa annetaan ohjeet menettelytavoista.

Tolsanmäen ja Juhlakallion tarkistetut asemakaavaehdotukset

Tolsanmäki

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet 1-9
Kaavaselostuksen liitteet 10-17
Vastineet

Juhlakallio

Kaava
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet 1-7
Kaavaselostuksen liitteet 8-17
Vastineet

Tolsanmäen ja Juhlakallion asemakaavaehdotukset pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.4. – 25.5.2018 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa: www.kirkkonummi.fi > ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksista. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Tolsanmäen vastaava suunnittelija on kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki, puh. 050-4137 467, anna.hakamaki@kirkkonummi.fi ja
Juhlakallion kaavoitusteknikko Mikael Pettersson, puh. 09-2967 2533  klo 9.00-11.00, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi 

------

Uudet hankkeet

Tämän otsikon alla mainitaan kaavat joista on laadittu ja jaettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja jotka on kuulutettu vireille. OAS:n viimeisellä sivulla on ohjeet mielipiteiden lausumista varten. Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi lausua kunnes kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava

Kylmälä

Gesterby

Masalanportti

Keskusata, kortteli 108

Suvimäki ja Majvik Tarkistettu OAS

Tallinmäen asemakaava
Keskustan urheilupuisto asemakaava
Pikkalanlahden asemakaava

Pohjois-Jorvaksen asemakaava

Kvisin asemakaava 
Edesholmen, ranta-asemakaava
Sarvvikinrannan asemakaava, Sarvvikin asemakaavan muutos

Sarvvikinportin asemakaava-alueen laajennus
Masalanportin asemakaava-alueen laajennus
Jorvaksenkolmion asemakaavan muutos ja laajennus

Luoman osayleiskaava
Masalan osayleiskaava
Kantvikin osayleiskaava