Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Nähtävänä nyt

Tämän otsikon alla julkaistaan hankkeet jotka ovat siinä kaavoitusvaiheessa että niihin voi vaikuttaa. Kaavojen nähtävilläolokuulutuksissa annetaan ohjeet menettelytavoista.

Masalanportin asemakaavan valmisteluaineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Pinta-alaltaan noin 26 ha suuruinen suunnittelualue sijaitsee Masalassa rantaradan, Kehä III:n ja Sundsbergintien muodostamassa liikenteellisessä solmukohdassa.  

Masalanportin asemakaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 18.12.2017 – 24.1.2018 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi > ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluauneistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Vastaavat suunnittelijat: kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, s-posti tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi puh: 040 846 5657 ja kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki, s-posti: anna.hakamaki@kirkkonummi.fi   puh: 050 413 7467 (varaathan ajan henkilökohtaista tapaamista varten).

-------

Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto

Kaavakartta
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Masalan osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Masalan ja sen lähialueen kasvuedellytykset, eli Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 mukaisesti 10 000-15 000 asukkaan sijoittuminen osayleiskaava-alueelle. Kunnan tavoitteiden ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pääosa uudesta asuinrakentamisesta sijoitetaan keskustavyöhykkeelle, Masalan aseman läheisyyteen ja hyvän joukkoliikenteen palvelutason äärelle, mutta osayleiskaava osoittaa monipuolisesti rakentamismahdollisuuksia eri asumistyypeille. Asumisen keskittämisellä keskustaan pyritään edistämään kaupallisten palvelujen syntymistä alueelle.

Osayleiskaava-alueella asuu tällä hetkellä noin 6200 asukasta ja kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 13 neliökilometriä. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040. 

Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä
13.11 – 15.12.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2. 

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi > ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Vastaavat suunnittelijat: kaavoitusarkkitehti Annika Pousi, s-posti: annika.pousi@kirkkonummi.fi   puh: 050 327 3413 ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, s-posti tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi puh: 040 846 5657 (varaathan ajan henkilökohtaista tapaamista varten).

------

Uudet hankkeet

Tämän otsikon alla mainitaan kaavat joista on laadittu ja jaettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja jotka on kuulutettu vireille. OAS:n viimeisellä sivulla on ohjeet mielipiteiden lausumista varten. Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi lausua kunnes kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Tallinmäen asemakaava
Keskustan urheilupuisto asemakaava
Pikkalanlahden asemakaava

Pohjois-Jorvaksen asemakaava
Kvisin asemakaava 

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan laajennus
Edesholmen, ranta-asemakaava
Sarvvikinrannan asemakaava, Sarvvikin asemakaavan muutos

Sarvvikinportin asemakaava-alueen laajennus
Masalanportin asemakaava-alueen laajennus
Jorvaksenkolmion asemakaavan muutos ja laajennus

Luoman osayleiskaava
Masalan osayleiskaava
Kantvikin osayleiskaava