Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Tämän otsikon alla julkaistaan hankkeet jotka ovat siinä kaavoitusvaiheessa että niihin voi vaikuttaa. Kaavojen nähtävilläolokuulutuksissa annetaan ohjeet menettelytavoista.

Nähtävänä nyt:

Masalanportin asemakaavaehdotus

Masalanportin asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 10.12.2018 – 25.1.2019 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa: www.kirkkonummi.fi/33111-masalanportti

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksista. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

Vastaava suunnittelija on kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen, puh. 040-1269253, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi

Asukastilaisuus

Asukastilaisuus pidetään tiistaina 15.1.2019 klo 18.00 – 20.00 Kirkkonummen kunnantalolla, Kirkkonummisalissa, osoite: Ervastintie 2, sisäänkäynti kunnantalon sivuoven kautta klo 17.45 – 18.15.