Nähtävänä nyt

Tämän otsikon alla julkaistaan hankkeet jotka ovat siinä kaavoitusvaiheessa, että niihin voi vaikuttaa. Kaavojen nähtävilläolo kuulutuksissa annetaan ohjeet menettelytavoista.

Nähtävänä nyt:

Keskustan, korttelin 108 asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 19.8. – 20.9.2019 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla: https://www.kirkkonummi.fi/nahtavana-nyt (linkki asiakirjoihin)

Vastaava kaavoittaja on kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, puh. 040-846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Kaavoittajan vastaanottopäivät
Kaavoittajan vastaanottopäivät pidetään perjantaina 6.9.2019 klo 9.30 – 12.00 ja perjantaina 13.9.2019 klo 9.30 -12.00 Kirkkonummen kunnantalolla, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen tiloissa.