Nähtävänä nyt

Tämän otsikon alla julkaistaan hankkeet jotka ovat siinä kaavoitusvaiheessa, että niihin voi vaikuttaa. Kaavojen nähtävilläolo kuulutuksissa annetaan ohjeet menettelytavoista.

Nähtävänä nyt:

Läntisen Gesterbyn asemakaava, tarkistettu asemakaavaehdotus

Läntisen Gesterbyn tarkistettu asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.6. – 19.8.2022 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi.

Aineisto on nähtävillä myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana.

Lisäksi asiakirjat ja kaavan esittelyvideo julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/12203-lantinen-gesterby .

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kaavoittajan vastaanotot: ma 20.6.2022 klo 13-16, ti 21.6.2022 klo 9-12, ma 1.8.2022 klo 12-15, ti 2.8.2022 klo 9-12 ja ma 15.8.2022 klo 9-12.
Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta Maria Pudas, maria.pudas@kirkkonummi.fi (lomalla 28.6. - 22.7.).