”Nähdään kirjastossa!”

09.03.2018 14:20

Kategoria: Kirjasto

Kun uusi pääkirjasto valmistuu loppuvuodesta 2019, Kirkkonummen keskustaan tulee uusi kokoontumispaikka. Kirjastossa voi jatkossakin lainata esimerkiksi kirjoja, mutta sen lisäksi rakennukseen tulee niin paljon erilaista toimintaa, että kirjastoa voi ihan syystä kutsua monitoimitaloksi. Kirjaston lisäksi rakennuksen muuttaa myös nuorisotoimi, asukaspuisto ja musiikkilekkikoulu, ja kaikille kohderyhmille ja tarpeille löytyy omat tilansa.

– Tällä hetkellä Kirkkonummen keskustassa ei oikein ole luonnollista tapaamispaikkaa, kirjastotoimenjohtaja Margareta Kull-Poutanen toteaa. Toivon, että kirjastosta tulee luonnollinen tapaamispaikka ja että ihmiset spontaanisti toteavat ”nähdään kirjastossa!”, kun sopivat tapaamisesta.

Kun uuden pääkirjaston suunnittelu aloitettiin, myös käyttäjät saivat esittää omia toiveitaan. Toivomuslistan kärjessä oli mm. kahvila ja hiljainen työskentelytila.

– Yhteiskunta muuttuu, ja se vaikuttaa tietenkin myös kirjaston toimintaan. Olen varma, että kirjoja ja levyjä lainataan myös tulevaisuudessa, mutta niiden merkitys pienenee, kun yhä suurempi osa siirtyy pilvipalveluihin, Kull-Poutanen sanoo. Samalla myös ihmisten tapa tehdä töitä muuttuu. Yhä useampi voi vapaasti valita missä hän työskentelee, ja moni löytää ehkä rauhallisen työtilan kirjastosta. Myös monet opiskelijat kaipaavat paikkaa kodin ulkopuolella, jossa voivat opiskella rauhassa, Margareta Kull-Poutanen pohtii.

Uusi kirjasto, tai tarkemmin sanottuna vanha, kunnostettu kirjasto ja uudisrakennus, on tunnetun suomalaisen arkkitehtitoimiston JKMM Arkkitehdit suunnittelema. He ovat suunnitelmissaan huomioineet eri käyttäjäryhmät, ja sen, että kättyötarpeet muuttuvat ajan myötä.

– Sitä millaiseksi kirjastojen toiminnot muuttuvat tulevaisuudessa ei tiedä vielä kukaan! arkkitehti Jukka Mäkinen toteaa. Siksi Kirkkonummenkin tilat ovat joustavia, muunneltavia ja niissä on varauduttu yhä etenevään digitaalisuuteen. Kirjastoon mahtuu siis myös ääntä ja toimintaa. Äänekkäimmät toiminnot on kuitenkin ratkaistu niin, että edelleen on mahdollisuus myös hiljaiseen lukemiseen.

Kirjastotoimenjohtaja Margareta Kull-Poutanen on hyvin tyytyväinen juuri ratkaisujen joustavuuteen.

– Voimme esimerkiksi erottaa tietyt osat niin, että ne voivat olla avoinna, vaikka itse kirjasto on suljettu. Esimerkiksi nuorisotilat ja monitoimisali voidaan pitää auki myöhemmin illalla.

Toinen asia, jota Margareta Kull-Poutanen erityisesti painottaa on yhteistyö kunnan eri toimialojen välillä. 

–  Se että kirjasto, asukaspuisto, muskari ja nuokkari muuttavat saman katon alle ei pelkästään merkitse kirkkonummelaisille uusia mahdollisuuksia tavata, vaan myös uusia yhteistyömahdollisuuksia meille, jotka työskentelemme talossa. Jo nyt rakennusvaiheessa on noussut esiin paljon ideoita, joita voimme toteuttaa tulevaisuudessa.

– Sen lisäksi toivomme, että kirkkonummelaiset itse ottavat tilat omakseen ja tulevat mukaan järjestämään tapahtumia taloon, Kull-Poutanen kertoo.

Tule mukaan suunnittelemaan lasten ja nuorten toimintaa 16.3.2018!

Havainnekuva kirjaston sisältä.  Ihmiset istuvat lukemassa ja juttelemassa