Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin maaliskuun alusta

31.01.2019 13:17

Kategoria: Varhaiskasvatus Lapset

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 30.1.2019 päättänyt varhaiskasvatuksen uusista asiakasmaksuista 1.3.2019 alkaen.Uudistuksen myötä tuntirajojen määrä vähenee.

Huoltajat saavat uudet päätökset alla olevan taulukon mukaisesti ja muutokset perustuvat nykyisiin varhaiskasvatus- tai esiopetuspäätöksiin. Huoltajia pyydetään tarkistamaan nykyiset viikkotuntirajat varhaiskasvatus- tai esiopetuspäätöksestä tai Päikystä. Jos viikkotuntimäärä vastaa nykyistä tarvetta, huoltajien ei tarvitse tehdä mitään. Uudet varhaiskasvatus- /esiopetuspäätökset lähetetään helmi- maaliskuun vaihteessa ja sen jälkeen uudet maksupäätökset.

Nykyiset viikkotuntirajat ja maksun % Uudet viikkotuntirajat ja maksun %
enintään 20 h/vko 50 % enintään 20 h/vko 60 %
enintään 25 h/vko 60 % 21-35 h/vko 80 %
enintään 30 h/vko 80 % 21-35 h/vko 80 %
enintään 40 h/vko 90 % yli 35 h/vko 100 %
yli 40 h/vko 100 % yli 35 h/vko 100 %


Viisivuotiaiden 20 h maksuton varhaiskasvatus 1.8.2018-31.7.2019 kokeilu 

Nykyiset viikkotuntirajat ja maksun % Uudet viikkotuntirajat ja maksun %
5 v vaka + enintään 20 h/vko 40 % 5 v vaka +enintään 20 h/vko 60 %
5 v vaka + enintään 25 h/vko 55 % 5 v vaka + yli 20 h/vko 80 %
5 v vaka + yli 25 h/vko 70 % 5 v vaka + yli 20 h/vko 80 %

Esiopetus

Nykyiset viikkotuntirajat ja maksun % Uudet viikkotuntirajat ja maksun %
Esiopetus + enintään 20 h/vko 40 % Esiopetus + enintään 20 h/vko 60 %
Esiopetus + enintään 25 h/vko 55 % Esiopetus + yli 20 h/vko 80 %
Esiopetus + yli 25 h/vko 70 % Esiopetus + yli 20 h/vko 80 %

Mikäli yllä olevan taulukon mukainen tuntiraja ei vastaa perheen tarvetta, huoltajien tulee täyttää päiväkodista saatava muutosilmoituslomake.Ilmoitus on tehtävä 8.2.2019 mennessä.

Perhepäivähoidon asiakasperheet ovat saaneet sähköpostilla tiedotteen ja Palveluntarpeen muutosilmoitus -lomakkeen perhepäivähoidonohjaajalta.

Esim. lapsella on nyt hoidontarve enintään 40 h/vko ja uusi päätös tehdään yli 35h/vko. Lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta vain 33 h/vko, joten perhe täyttää muutosilmoituslomakkeeseen varhaiskasvatuksen tarve 21-35 h/vko.

Asiasta lisätietoja antavat lapsen oman päiväkodin johtaja tai varhaiskasvatuksen palveluohjaajat sähköpostitse: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi)

Maksumuutoksiin liittyvät kysymykset voit esittää sähköpostitse: varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi

Lue koko asiakasmaksutiedote

kirkkonummen kunnan majakka-logo