Muut varhaiskasvatuksen tuet ja maksusitoumus

Lasten kotihoidon tuki ja Kirkkonummi-lisä

Perhe voi hakea kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Kotihoidon tukea haetaan Kelalta, ja tukea hakee lapsen huoltaja.

Kotihoidon tukeen on mahdollisuus saada kunnallista lisää (Kirkkonummi-lisä). Kotihoidon tuki ei lakkaa lapsen osallistuessa kerhoon tai avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan tai tilapäiseen hoitoon. Lapsi, joka saa kotihoidon tukea lisineen, ei voi olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, eikä ole oikeutettu palveluseteliin tai yksityisen hoidon tukeen eikä yksityisen hoidon tuen kuntalisään.

Kirkkonummi-lisä muuttuu 1.8.2019 alkaen niin, että sitä maksetaan alle 2-vuotiaista lapsista.

Kirkkonummi-lisää ei tarvitse hakea erikseen, vaan Kela tekee päätöksen kuntalisästä kotihoidon tuen hakemuksen perusteella.
Perheen muut yli 3-vuotiaat lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa ilman että kotihoidossa oleva sisarus menettää kuntalisän 1.8.2018 alkaen.


Lapsen siirtyessä varhaiskasvatukseen, vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä.

Adoptiovanhemmilla on oikeus hakea lasten kotihoidon tukea siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, tai lapsi siirtyy kunnalliseen, yksityiseen tai palvelusetelillä tuotettuun varhaiskasvatukseen. Adoptiolapsesta maksetaan kotihoidon tuen kuntalisää 150 €/kk.

Lisätietoja: 
asiakaspalvelusihteeri Tiina Vehmanen
p. 040 1269 301

Kotihoidon tuen hakeminen (KELA)
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Maksusitoumus

Maksusitoumuksista päättävät varhaiskasvatuksen johtaja (suomenkielinen varhaiskasvatus) ja päivähoitopäällikkö (ruotsinkielinen varhaiskasvatus). Maksusitoumusta käytetään vain poikkeustapauksissa. Maksusitoumus voidaan tehdä erilaisissa siirtymävaiheissa, kun perhe on muuttamassa Kirkkonummelta pois tai Kirkkonummelle.

Lisätietoja: 
asiakaspalvelusihteeri Tiina Vehmanen
p. 040 1269 301

varhaiskasvatuksen palveluohjaus (suomenkielinen varhaiskasvatus)
p. 050 5774 755 (ma – pe klo 8.30–11)

päivähoitopäällikkö Margot Flink (sijainen Christina Broman 27.1.2019 saakka) (ruotsinkielinen varhaiskasvatus)
p. 040 0807 631

Hakemus maksusitoumus varhaiskasvatukseen