Muut mahdolliset palvelut

Tarvittaessa kotona asumista voidaan tukea myöntämällä hoidettavalle erilaisia apuvälineitä, kotisairaanhoitoa sekä vaikeavammaisten hoidettavien kohdalla henkilökohtaista apua. Henkilökohtaisen avun määrä voi vaikuttaa omaishoidon tuen määrään.

Omaishoidon yhteyshenkilö antaa neuvontaa ja ohjausta muista mahdollisista palveluista, mutta niistä päättävät kutakin palvelua myöntävät tahot.