Mustikkarinteen asemakaavan laatiminen vireille

11.01.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Suunnittelualue sijaitsee tekeillä olevan Kirkkonummen Masalan osayleiskaavan alueella, Sepänkyläntien pohjoispuolella, noin 2 km Masalan keskustasta. Suunnittelualue on kooltaan noin 70 ha.

Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista, joka tukeutuu Masalan keskustan ja kuntakeskuksen palveluihin. Alueen länsi– ja keskiosassa tavoitteena on mahdollistaa ekologinen, yhteisöllinen ja edistyksellinen asuinalue hyödyntäen viimeisimpiä innovaatioita ja asumisen kokeiluluonteisuutta, kuten ryhmärakentamista sekä asukkaille tarjottavia vaihtoehtoisia, hiilijalanjäljeltään tehokkaita energiaratkaisuja ja liikkumistapoja. Jo olemassa olevan pientalovaltaisen asuinalueen sekä palveluiden osalta kaava on luonteeltaan pääsääntöisesti toteava.

Mustikkarinteen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu osallisille ja julkaistu kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi > Asuminen ja ympäristö > Maankäyttö ja liikenne > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet > Itäinen Kirkkonummi > Mustikkarinne

Vastaava suunnittelija:      
kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen
s-posti: anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi
puh: 040 126 9253


Kirkkonummella 11.1.2019 

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut