Musiikkiluokka

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa

Kirkkoharjun koulun musiikkiluokka musiikillisesti suuntautuneille oppilaille

Kirkkoharjun koulun musiikkiluokka musiikillisesti suuntautuneille oppilailleMusiikkiluokalle (3.lk) oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Käytettävästä valintakokeesta ja pisterajoista päättävät vuosittain musiikkiluokkien opettajat yhdessä rehtorin kanssa. Musiikkiluokalle voivat hakea kaikki Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen toisen vuosiluokan oppilaat, jotka ovat ilmoittautuneet kokeeseen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kaikki kunnan toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajat saavat tietopaketin, joka sisältää kuvauksen musiikkiluokalla opiskelemisesta, kutsun huoltajien ja oppilaiden yhteiseen tiedotustilaisuuteen Kirkkoharjun koululle sekä ohjeet pääsykokeisiin ilmoittautumisesta.

Musiikkiluokkatoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti Kirkkonummella vakituisesti asuville oppilaille. (POL 28 §). Kolmannelta luokalta aloittavalle musiikkiluokalle otetaan korkeintaan 32 oppilasta. Luokka perustetaan, mikäli vähintään 18 oppilasta pyrkii luokalle. Oppilaat valitaan erikseen järjestettävän pääsykokeen yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli useampi oppilas saa saman alimman valintaan oikeuttavan pistemäärän, suoritetaan arvonta.

Toisesta kunnasta Kirkkonummelle muuttava oppilas voidaan ottaa musiikkiluokalle ainoastaan silloin, jos hän on käynyt vastaavanlaista musiikkiluokkaa edellisessä kotikunnassaan, ja kyseisen luokkatason musiikkiluokassa on vapaita oppilaspa

Musiikkiluokalle voivat hakea kaikki Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen toisen vuosiluokan oppilaat, jotka ovat ilmoittautuneet kokeeseen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetusryhmät / musiikkiluokat, opetus / perusopetus, opetus / painotettu opetus