Murskauslaitoksen ympäristölupahakemus, Strömsbyn teollisuusalue, KM Viita Oy

08.06.2022 08:58

Kategoria: Kuulutukset

KM Viita Oy hakee ympäristöluvan jatkoa kiviaineksen murskaukselle Strömsbyn teollisuusalueella kiinteistöillä 257-481-1-120 ja 257-481-1-237 osoitteessa Ojangontie 18. Lisäksi yhtiö hakee lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Nykyisen ympäristöluvan voimassaolo päättyy 23.6.2022. Haettava lupa olisi voimassa 31.12.2024 asti.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 8.6. – 12.8.2022 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla https://www.kirkkonummi.fi/kuulutuskanava. Tämä kuulutus on julkaistu 8.6.2022 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. 

Ne, joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen ja muut voivat ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutus tai mielipide on esitettävä kirjallisesti ja osoitettava Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava viimeistään 12.8.2022 mennessä osoitteeseen Kirkkonummen kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi. Muistutuksesta tai mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ja mielipiteitä ei jätetä määräajassa.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummella 3.6.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Liite: Ympäristölupahakemus, KM Viita Oy, dnro 1099/2019
Liite: KM Viita asemapiirros, 1_2000
Liite: Täydennys KM Viita Oy:n ympäristölupahakemukseen toiminnan jatkamiseksi, 20.5.2022
Liite: Hakemuksen täydentäminen, KM Viita Oy, 3.6.2022
Liite: Liiteluettelo ja liitteet ympäristölupahakemukseen, KM Viita Oy
Liite: Vuosiraportti, Ojangontie 18
Liite: Ympäristölupa Strömsby 21.4.2020 § 65
Liite: Ympäristömeluselvitys 2018, Strömsbyn kiviainesalue
Liite: Maanvuokrasopimus, jatko, Kirkkonummi, KM Viita Oy
Liite: Maanvuokrasopimus, jatko, Helsinki, KM Viita Oy
Liite: Kh, pöytäkirjanote 23.5.2022, Tontin vuokrauksen jatkaminen Strömsbyssä KM-Viita Oy:lle
Liite: Liite 1a Kiinteistö kartalla, 257-481-120
Liite: Liite 1b Kiinteistö kartalla, 257-481-1-237
Liite: Liite 9 Ilmanlaatuselvitys
Liite: Liite 10: Ympäristömeluraportti
Liite: Liite 16a: Hulevesi, testausseloste 19.5.2021
Liite: Liite 16b: Hulevesi, testausseloste 8.11.2021