Murskauslaitoksen ympäristölupahakemus, Kalliorakennus-yhtiöt Oy

21.12.2018 11:58

Kategoria: Kuulutukset

Murskauslaitoksen ympäristölupahakemus

Kalliorakennus-yhtiöt Oy hakee ympäristölupaa kiviaineksen murskaukselle ja seulonnalle sekä betoniteollisuuden ylijäämäbetonin vastaanotolle ja murskaukselle Strömsbyn teollisuusalueella kiinteistöillä 257-481-1-120 ja 257-481-1-237 osoitteissa Ojangontie 12, 16 ja 18. Lisäksi yhtiö hakee lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Haettava lupa olisi voimassa 29.6.2022 asti.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 27.12.2018 – 25.1.2019 välisenä aikana Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2. Asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisessä muodossa: www.julkipano.fi.

Ne joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen ja muut voivat ilmaista mielipiteensä. Muistutus tai mielipide on esitettävä kirjallisesti ja osoitettava Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava viimeistään 25.1.2019 osoitteeseen Kirkkonummen kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi tai www.julkipano.fi sivuston kautta. Muistutuksesta tai mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ja mielipiteitä ei jätetä määräajassa.


Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Alho, puh 050 350 3905, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi


Kirkkonummella 21.12.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta