Murskauslaitoksen muutettu ympäristölupahakemus, Kalliorakennus-yhtiöt Oy

09.08.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Murskauslaitoksen muutettu ympäristölupahakemus

LP-257-2018-01296

 

Kalliorakennus-yhtiöt Oy on aiemmin hakenut ympäristölupaa kiviaineksen murskaukselle ja seulonnalle sekä betoniteollisuuden ylijäämäbetonin vastaanotolle ja murskaukselle Strömsbyn teollisuusalueella kiinteistöillä 257-481-1-120 ja 257-481-1-237 osoitteissa Ojangontie 12, 16 ja 18 sekä hakenut lisäksi lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Saadun palautteen johdosta yhtiö on päätynyt muuttamaan hakemustaan siten, että suunniteltu toiminta olisi pienempää kuin alkuperäisessä hakemuksessa eikä murskauslaitokselle tuotaisi lisää louhetta muualta. Haettava lupa olisi voimassa 29.6.2022 asti.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 12.8.2019 – 10.9.2019 välisenä aikana Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2. Asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisessä muodossa: www.julkipano.fi.

 

Ne joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen ja muut voivat ilmaista mielipiteensä. Muistutus tai mielipide on esitettävä kirjallisesti ja osoitettava Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava viimeistään 10.9.2019 osoitteeseen Kirkkonummen kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi tai www.julkipano.fi sivuston kautta. Muistutuksesta tai mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ja mielipiteitä ei jätetä määräajassa. Asiassa aiemmin jätetyt muistutukset ja mielipiteet otetaan huomioon.

 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Alho, puh 050 350 3905, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kirkkonummella 9.8.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta