Mukavinta koulumatkassa on kaverit, pelottavinta lujaa ajavat autot

15.03.2018 16:41

Kategoria: Turvalliset koulukuljetukset ja joukkoliikenne Kirkkonummella -projekti Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset

Helmikuussa kaikilla kirkkonummelaisilla eskarilaisilla ja peruskoululaisilla oli mahdollisuus osallistua kyselyyn ja kertoa oman mielipiteensä koulumatkoistaan. Kyselyyn osallistui lähes 1000 oppilasta. Suurin osa vastaajista ovat tyytyväisiä koulumatkaansa, mutta parannettavaakin löytyy.

Kyselyssä kiinnitettiin erityisesti huomiota niihin oppilaisiin, jotka ovat oikeutettuja koulukuljetukseen. Kirkkonummella koulukuljetusoppilaat kulkevat joko julkisen liikenteen busseilla tai kilpailutetuilla takseilla tai busseilla.

Yli 70 prosenttia niistä oppilaista, jotka käyttävät koulukuljetusta, nostivat esiin matkaan liittyviä asioita ongelmallisina, esimerkiksi yhteensopimattomat aikataulut ja bussin tai taksin saapumisen myöhässä. Osa lapsista kokivat myös matkan kotoa pysäkille haastavana, mm. vilkkaan liikenteen takia.

Myös ne oppilaat, jotka eivät käytä koulukuljetusta, nostivat esiin muun liikenteen ja etenkin autoilijoiden ajotavan ongelmana.

Oppilailta kysyttiin myös mitkä asiat tekevät koulumatkasta turvallisen tai turvattoman. Turvalliseksi tien tekee esimerkiksi suojatiet, liikennemerkit ja ystävälliset aikuiset, ja turvattomaksi esimerkiksi pyörä- ja kävelyteiden puuttuminen.

Tyytyväisimpiä koulumatkoihin olivat kyselyn mukaan 3.–6.-luokkalaiset. Pienimmät oppilaat nostivat esille ongelmallisina asioina kävely- ja pyöräilyreitin kotoa koulukuljetuksen lähtöpaikalle, ja vanhimmat oppilaat taas kuljetusten aikataulut, matkan keston ja täydet koulukyydit.

Kyselyn tuloksia käytetään hankkeessa Turvalliset koulumatkat Kirkkonummella, joka huipentuu liikenneturvallisuuskampanjaan kouluissa alkusyksystä. Kevään aikana kaikkien koulujen oppilasedustajat kokoontuvat ideoimaan kampanjan sisällön.

jalankulkijoita lumisella kävelytiellä