Move-mittaukset jatkuvat Kirkkonummen peruskouluissa

18.09.2018 11:44

Kategoria: Lapset Nuoret Opetus

Viime torstaina espoolainen kahdeksasluokkalainen poika sai sairauskohtauksen liikuntatunnilla sukkulajuoksutestin (piip-testin) aikana Move-mittauksen yhteydessä. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa.

Kirkkonummen perusopetuksen kouluissa on päätetty viedä MOVE!-mittaukset loppuun, ellei Opetushallitus toisin ohjeista. MOVE-mittaukset ovat opetussuunnitelman mukaista toimintaa.

Sairaana, toipilaana tai jonkun perussairauden rasittaessa oppilaan terveydentilaa oppilaan ei tule osallistua liikuntatuntien toimintaan ja testeihin.

Oppilaiden huoltajat voivat Kirkkonummella kuitenkin halutessaan ilmoittaa luokanopettajalle, luokanvalvojalle tai liikunnanopettajalle, elleivät halua lapsensa osallistuvan MOVE!-mittausten jäljellä oleviin mittauksiin tänä syksynä. Oppilas ei tällöin vapaudu liikuntatunneilta, mutta testiin osallistuminen ei ole pakollista.

Opetushallitus ei ole ohjeistanut toistaiseksi kuntia MOVE-mittausten jatkosta, vaan on todennut tiedotteessaan:

”Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen on liikunnan opettajien arkipäivää. Move!-mittauksissa noudatetaan yleisiä koululiikuntaa koskevia ohjeistuksia ja periaatteita, jotka korostavat oppilaiden turvallisuutta ja terveydentilan huomioimista. Move!-mittausten Opettajan käsikirjassa on asiantuntijoiden laatimat ohjeet oppilaiden terveydentilan varmistamiseen ennen mittausta. Opetushallitus arvioi Move!-mittauksen sisältöjä yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa ja selvittää, onko tarvetta täsmentää mittauksiin liittyvää ohjeistusta.” 

Mikä Move!-mittaus on?

  • Move! mittaa fyysistä toimintakykyä.
  • Move!-järjestelmä on 5. ja 8. vuosiluokan oppilaiden fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen seuranta- ja palautejärjestelmä, joka otettiin käyttöön 2016. Sillä korvattiin erilaiset fyysistä kuntoa mittaavat testit, joita on tehty koululiikunnassa 1970-luvulta alkaen.
  • Move! on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä OAJ:n ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteistyönä.
  • Move!-mittaristo perustuu tutkittuun tietoon. Jyväskylän yliopiston monitieteinen asiantuntijaryhmä valmisteli mittariston ja testasi sitä 700 oppilaalla ennen käyttöönottoa. Mukana oli myös kouluterveydenhuollon asiantuntijoita.
  • Move!-mittaukset antavat objektiivista tietoa oppilaan kestävyydestä, voimasta, nopeudesta, liikkuvuudesta, tasapainosta ja motorisista perustaidoista.

 

Urheilukengät