Monialainen yhteispalvelu (TYP)

TYPiä ohjaa Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta.

TE-toimisto, kunta tai Kela arvioi, onko työttömällä monialaisen yhteispalvelun tarve, kun työtön on:

  1. saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella;
  2. täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta; tai
  3. alle 25-vuotias ja hän on ollut työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

TYPin tavoitteena on rakentaa ja toteuttaa sellaisia palvelukokonaisuuksia, joiden päättyessä asiakas on kykenevä aloittamaan työt avoimilla työmarkkinoilla tai aloittamaan ammatillisen koulutuksen. Asiakkaalle tarjottavat palvelut ovat oikea-aikaisia. Asiakasta rohkaistaan eteenpäin.

Kaikkien asiakkaiden tulee täyttää lain määrittelemät kriteerit. Myös muita, lain kriteereitä täyttäviä, voidaan hyväksyä TYPin asiakkaiksi, jos katsotaan että TYPin asiakkuus edesauttaa parhaiten ko. henkilön työllistymistä.

Laki määrittelee, että työttömällä on monialaisen yhteispalvelun tarve, jos hänen työllistymisensä edistäminen edellyttää TE-toimiston, kunnan ja Kelan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista. Palvelujen yhteensovittaminen on tarpeen, kun henkilön työllistymisvaikeudet eivät johdu yksinomaan avointen työpaikkojen tai ammatillisen osaamisen puutteista, vaan hänellä on lisäksi työllistymiseen vaikuttavia työ- tai toimintakyvyn rajoitteita tai elämänhallintaan liittyviä ongelmia, jotka eivät ratkea yksinomaan viranomaisten välisellä konsultaatiolla, vaan edellyttävät monialaista yhteistyötä.

Monialainen yhteispalvelu päätetään kun asiakas ei enää tarvitse eri tahojen palvelujen yhteensovittamista. Asiakas voi vielä olla jonkin palvelun piirissä, mutta ei tarvitse enää palvelujen yhteensovittamista. Tavoitteena on, että palvelun päättyessä asiakas kykenee hakemaan töitä avoimilta työmarkkinoilta tai hakeutumaan koulutukseen. Asiakkuuden enimmäiskesto on kaksi vuotta.

Kansalaiset
Työ ja työttömyys
kuntoutus / sosiaalinen kuntoutus (kuntoutus)

Asiointi

Hvittorpintie 6, Masala

Kirkkotallintie 1, Keskusta

(palvelu ajanvarauksella)

TYP-työntekijä
typ@kirkkonummi.fi
040 5758 214